Hvem skal eie fiskekvotene?

UiT seminar og paneldebatt på Riddu Riđđu 2015.

Tid: Fredag 10. juli, kl. 1500-1700

Sted: Biblioteket, Senter for nordlige folk, Manndalen

Et statlig utvalg har foreslått en radikal omveltning av norsk fiskeripolitikk som åpner for at industrien skal kunne eie fartøy og kvoter. Dette reiser spørsmål om konsekvensene for kyst- og fjordfisket. Er dette en ny trussel eller nye muligheter for fisket i sjøsamiske områder?

Program

1500: Åpning v/Camilla Brattland, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

1505-1600: Hvem skal eie fiskekvotene?

Innledning ved Silje Karine Muotka, Sametingsråd, Sametinget

Hvordan sikre en fiskerinæring med plass for små og mellomstore bedrifter på sjø og land?  Ved Svein Ove Haugland, assisterende direktør, Råfisklaget

Hvilken betydning har fiskeripolitikken for fisket i sjøsamiske områder?  Ved Edgar Henriksen, forsker, Nofima

1600-1700: Paneldebatt og spørsmål fra publikum.

Ordstyrer: Jan H Sundet, Havforskningsinstituttet

Deltakere:

Silje Karine Muotka, Sametingsrådet

Edgar Henriksen, Nofima

Svein Ove Haugland, Råfisklaget

Torulf Olsen, formann i Bivdi

Geir A. Iversen, Kystopprøret

Steinar Eliassen, Norfra

Når: 10. juli 2015 kl. 15.00–17.00
Hvor: Biblioteket, Senter for nordlige folk, Manndalen
Studiested: Annet
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Camilla Brattland
Legg i kalender