Unik pilot for vitenskapelig ansatte ved Helsefak

Samarbeid om pilot

Dosent Marit Allern ved Result har sammen med Prodekan utdanning Helsefak Mari Wolff Skaalvik, Leder for Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) Anita Iversen og Studieleder ved sykepleierutdanningen Marta Grongstad startet en unik pilot. Allern er faglig ansvarlig for prosjektet som bygger på en ide fra Umeå Universitet og har fått navnet «Å skrive om og for egen utdanning». Målet med piloten er å gi ansatte mulighet til pedagogisk merittering gjennom å bruke egne erfaringer og kunnskaper for å utvikle akademisk skriving.

 

Kickoff og skriveverksted

Onsdag og Torsdag i uke 4 møtte 11 entusiastiske deltakere fra bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø og Hammerfest samt ansatte fra ABIKO (videreutdanning i anestesi-, barne, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) til kickoff og skriveverksted på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Det var ingenting å si på stemningen da deltakerne fikk arbeide sammen med professor emeritus Olga Dysthe. Dysthe inspirerte med flere foredrag, initierte spennende diskusjoner og redde grunn for produktive skriveøkter.

Deltakere, bak fra venstre: Kari Birkelund Olsen, Britt Fagerjord, Bernhard Sætre, May Britt Johansen, Bjørg Nilsen Barge, Unni Igesund, Siw Blix, Eva Østvik, Marta Grongstad, Karin Johannessen og Catrine Norvik. Foran fra venstre: Olga Dysthe, Marit Allern, Mari Wolff Skaalvik og Anita Iversen.

 

Aktivitet i pilotfasen

Skrivevekstedet er grunnlaget for piloten som skal strekke seg over hele 2015, med organiserte seminarer i et omfang på til sammen 10 dager. Deltakerne skal i tillegg arbeide i skrivegrupper med utvikling og dokumentasjon av pedagogiske ideer og praksis i fokus. Deltakerne skal underveis gi og få tilbakemeldinger fra hverandre på arbeidet sitt. Målet for den enkelte deltaker er et skriftlig produkt som skal være klar for publisering ved prosjektets avslutning i desember 2015. Allern, Skaalvik og Iversen er mentor for hver sin skrivegruppe og vil bidra som tilretteleggere og inspiratorer.

Skriveseminaret ga rom for individuell skriving, refleksjon, diskusjon i grupper og praktiske øvelser. Engasjementet var høyt begge dager og lover godt for spennende skriveprosesser fremover.

Mål for fremtiden

Marit Allern sier at intensjonen fra Result er at dette kurset skal utvikles videre til et meritterende kurs som vil komme alle fagmiljø ved UiT til gode i fremtiden. For å kvalitetssikre innhold, studere effekter av piloten og dokumentere resultater planlegger Allern, Skaalvik og Iversen langsgående forskningsaktivitet.

Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Iversen, Anita
Opprettet: 30.01.15 15:57
Sist oppdatert: 30.01.15 16:00