Disputas - Eva Josefsen

Cand. polit. Eva Josefsen vil offentlig forsvare avhandlingen for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap:

"Selvbestemmelse og samstyring - En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge"

 

Torsdag 22. januar 2015 kl 10:15, auditorium 1042, campus Alta

 

Bedømmelseskomite:

  • Forsker, ph.d., Rebecca Lawrence, Stockholms universitet (1. opponent)
  • Professor, dr.polit., Asbjørn Roiseland, Universitetet i Nordland (2. opponent)
  • Førseamanuensis Jarle Weigård, Insitutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen) 

Disputasen ledes av instituttleder Marcus Buck, Insitutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

Josefsen vil holde prøveforelesning samme dag og sted kl 09.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. januar 2015 kl. 10.15–14.30
Hvor: Auditorium 1042, Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: Alle