Disputas – cand.med Nils Thomas Songstad

Cand.med Nils Thomas Songstad disputerer for ph.d.-graden i medisin og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Cardiovascular adaptation in pregnancy - Effects of angiotensin II, transverse aorta constriction and high-intensity interval training on pregnant rats”

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Vi ønsket å studere hvordan graviditet påvirker hjertets evne til å tåle belastning.

Gravide og ikke-gravide rotter ble belastet på tre forskjellige måter. 1. Effekten av høyt blodtrykk ved svangerskapsforgiftning ble etterlignet ved å tilføre hormonet angiotensin II. 2. Hovedpulsåren ble innsnevret kirurgisk, for å simulere effekten av noen medfødte hjertefeil. 3. Rotter ble utsatt for intervalltrening i form av løping på tredemølle på melkesyreterskelen i 10x4 minutter 5 dager i uka.

Vi fant at graviditet virket beskyttende mot noen av de skadelige effektene angiotensin II kan ha på hjertet, men ikke mot belastning som skyldes innsnevring av hovedpulsåren. Gravide rotter tålte høyintensitets intervalltrening like godt som ikke-gravide rotter, rottefostrene vokste normalt, og vi fant ikke sikre tegn til surstoffmangel i morkake og foster. Denne avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan hjertets svar på stress blir påvirket av graviditet.

(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere

Professor Ganesh Prasad Acharya, hovedveileder
Førsteamanuensis Per Ivar Kaaresen, biveileder

Bedømmelseskomiteen

Privat dozent Dr. Ralf Dechend, Max-Delbrück Experimental and Clinical Research Center (Campus Buch), Berlin, Tyskland, 1. opponent 
Professor Dr. Gottfried Greve, Barneklinikken/Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, 2. opponent 
Førsteamanuensis Dr. Ann Mari Holsæter, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet, Leder av komite

Disputasleder

Professor Ellisiv Mathiesen, institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: "The risk of cardiovascular disease in both the child and mother after cardiovascular problems during pregnancy”

Når: 18.09.14 kl 12.15–15.00
Hvor: Store AUD, MH
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender