Dagsseminar tilegnet professor em. Einar Niemi


Professor em. ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Einar Niemi, er nå er blitt pensjonist. I den anledning foreligger det nå et festskrift til Einar med 20 av hans artikler over de siste 40 år. Den 16. september arrangerer instituttet et dagsseminar der festskriftet blir overrakt til Einar og vi feirer Einar med seks foredrag av fagfolk som i ulike sammenhenger gjennom årene har samarbeidet med Einar.

Alle som ønsker å ta del i seminaret er hjertelig velkommen.

Program:

12.00 – 12.15

Instituttleder Fredrik Fagertun

Velkommen   og overlevering av festskrift til Einar Niemi

12.15 – 12.45

Einar   A. Drivenes og Hallvard Tjelmeland

Veiviser i det mangfoldige nord

12.45 – 13.15

Knut   Einar Eriksen

Den finske fare i tilbakeblikk – med portrett

13.15 – 13.45

Astri Andresen

Kategorier   som historie og politikk. Minoritetene i nord etter ca. 1930

13.45 – 14.00

 

Kaffe

14.00 – 14.30

Lars Elenius

På tvärs mot nationen – Barentsregionens   historia som gränsöverskridande projekt

14.30 – 15.00

Randi Rønning Balsvik

Fra Varanger til Minnemuseum over martyrer i   Etiopia. Noen forutsetninger i kampen for demokrati.

15.00 – 15.30

Rune Blix Hagen

Einar   Niemi og trollkvinnene fra Vadsø

15.30 – 16.00

Knut Kjeldstadli

Kan forskningen om utvandring ha nytte av moderne   innvandringshistorie?

16.00 – 16.30

 

Avslutning

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. september 2014 kl. 12.00–16.30
Hvor: Rom: UB 244 (inngang fra 2. etg. inne på UB)
Studiested: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Fredrik Fagertun
Telefon: 776 46176