Disputas - master Anastasia Makarova

Doktorgradskandidat Anastasia Makarova disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning språkvitenskap, og vil offentlig forsvar avhandlingen:

«Rethinking diminutives: a case study of Russian verbs»

 

 

Bedømmelseskomiteen

Førsteamanuensis, ph.d., Stephen M. Dickey, University of Kansas (førsteopponent)
Professor, ph.d., Michael S. Flier, Harvard University (andreopponent)
Forsker, dr.art., Hanne Martine Eckhoff, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)
 

Disputasen ledes av instituttleder Eystein Dahl ved Institutt for språkvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

 

Veiledere

Professor Tore Nesset, UiT Norges arktiske universitet
Professor Laura Janda, UiT Norges arktiske universitet
 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes 10:15 samme sted:

«Parts of speech as grammatical categories in Russian»

Når: 26.08.14 kl 11.15–15.00
Hvor: Auditorium E0101, HSL-fak
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Kristian Osnes Aambø
Legg i kalender