Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

Målgruppe: ansatte
Frist: 01.09.2014
Ansvarlig: Kari Riddervold
Opprettet: 06.08.14 14:55
Sist oppdatert: 06.08.14 15:00

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Du må ha avtale om undervisningsoppgaver på instituttet nå i høstsemesteret. Fullført kurs gir deg 50 timer uttelling i arbeidsplikten.

Søknadsfristen er 1. september 2014. Søknadsskjema sendes til kari.riddervold@uit.no

Kurset gir deg i stand til å:

  • planlegge og gjennomføre undervisning
  • utvikle dine egne undervisningsferdigheter
  • utvikle og reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i teori om undervisning og læring

Høsten 2014 er det to samlinger:

  • 15. og 16. september 2014, Malangen Brygger (felles transport t/r Campus)
  • 6. og 7 november, Campus

Arbeidskrav før første samling:

  • skrive et refleksjonsnotat om "Hva er en god lærer?"
  • forberede en kort muntlig presentasjon om ditt eget fagfelt
  • forberede en kort muntlig presentasjon med utgangspunkt i en artikkel på pensum

Arbeidskrav før andre samling:vil bli presentert på første samling.

Kurset tilbys av RESULT – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi.

Informasjon om litteratur til kurset vil bli sendt ut før kursstart.  


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Vedlegg / Bilder
Søknadsskjema_høst2014