Disputas - Master of Science Therese Haugdahl Nøst

Master of Science in Environmental Toxicology and Chemistry Therese Haugdahl Nøst disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Understanding temporality in human concentrations of organic contaminants

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Hensikten med arbeidet var å øke forståelsen av menneskers konsentrasjoner av miljøgifter over tid. En gruppe menn hadde gitt fem blodprøver til Tromsøundersøkelsen mellom 1979 og 2007 og ved hjelp av disse prøvene kunne tidstrender av 51 miljøgifter bestemmes. Miljøgifter som ble forbudt før 1979, for eksempel pesticidet DDT, sank fra den første prøven. For stoffer der forbud eller bruksstopp startet i løpet av perioden, som for i industrikjemikaliene PCBer eller i industri- og husholdningskjemikaliet PFOS, begynte konsentrasjonene å synke ikke lenge etter. Funnene viser at menneskenes konsentrasjoner av en miljøgift endres i takt med bruken av den og konsentrasjonene i våre omgivelser.

Konsentrasjoner av PCBer i mennene fra Tromsø ble sammenlignet med predikerte konsentrasjoner fra modellsimuleringer og overensstemmelsen var god. PCB prediksjoner for hver enkelt person i to grupper norske kvinner stemte også godt overens med målte konsentrasjoner. Dette viser at slike modeller kan  gi eksponeringsmål på humane PCB konsentrasjoner ved ulike livsfaser.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Jon Øyvind Odland, ISM
Biveileder førsteamanuensis Torkjel Manning Sandanger, ISM

Biveileder laboratorieleder Ole-Martin Fuskevåg, UNN

 

Bedømmelseskomiteen

Senior Lecturer and CEH Research Fellow Andrew Sweetman, Lancaster Environment Centre, Lancaster University, 1. opponent.

Professor Pål Romundstad, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 2. opponent.

Post. doc. Karina Standahl Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

 

Disputasleder
Professor Georg Høyer, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 25. juni kl. 10.15, samme sted: "Are human biomonitoring studies the most effective method for determining the successful implementation of the Stockholm Convention?"

Når: 25.06.14 kl 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium, MH-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Anne Marit Wilhelmsen
Legg i kalender