Samisk søndag

Vi inviterer til Samisk søndag under Samisk uke! Temaene for dagen er “Anders Larsen – en samisk veiviser”, “Margarethe Wiigs ABC“ og sjøsamisk kultur. Boklansering, foredrag, utstilling, tekstildemonstrasjon og språkverksted med dukker for barn. I samarbeid med forlaget ČálliidLágádus, Kultur i Nord og Gáisi språksenter

“Anders Larsen – en samisk veiviser”

Lansering av ny bok i serien Tromsø Museums Skrifter

1200 Om bokprosjektet v/ forlegger John Trygve Solbakk, forlaget ČálliidLágádus

1220 Anders Larsens forhold til myndighetene og Tromsø Museum v/ førsteamanuensis Ivar Bjørklund, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

1240 Anders Larsens språkpolitiske og litterære arbeid v/ førsteamanuensis Harald Gaski, HSL-fakultetet, UiT

1300 Sagai Muittalæggje og samiske media for hundre år siden v/ stipendiat i historie Katri Somby, Samisk høgskole

1320 Framveksten av sjøsamisk kulturarbeid i Kåfjord v/ rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget

 

“Margarethe Wiigs ABC”

1400 "En vanskelig bok: Margarethe Wiig´s pionerarbeid for en samisk ABC". Foredrag v/ menighetssekretær Solveig Andersen, Alta menighet. Kommentar v/ Laila Jernsletten, tidl. lærer i Finnmark.

Se også utstillingen “Margarethe Wiigs ABC 1951 - den viktigste boka i samisk lærebokhistorie” med illustrasjoner til boka fra museets samlinger. Utstilling er laget av førsteamanuensis Terje Brantenberg, førsteamanuensis Rossella Ragazzi og formgiver Ellen Marie Beck, Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 

Aktiviteter 12.00 – 15.00

Sjøsamisk votter og bånd. Demonstrasjon av karting og spinning av ull v/ tekstilhåndverker Ole Jan Knutsen, Burfjord.

Språk-verksted for barn med samiske dukker i samarbeid med Kultur i Troms og Gáisi språksenter. 

Husk også årets første Vin&Viten, 05.februar kl.19.00, hvor vi viser filmen "Joikefeber". Etter filmen vil det bli kommentarer og samtale  v/ filmskaper Ellen-Astri Lundby, forsker Camilla Brattland, NIKU og professor Lars Ivar Hansen, UiT. http://bit.ly/1jmSASP

Når: 02. februar 2014 kl. 12.00–16.00
Hvor: Tromsø Museum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
Legg i kalender