Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap

Den 19. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres 6.-8. januar i Tromsø 2014. Konferansen finner sted på Saga hotell (NB: flyttet), og arrangør er Institutt for sosiolog, statsvitenskap go samfunnsplanlegging ved UiT, Norges arktiske universitet

NB: frist for påmelding er mandag 2. desember : www.viaregi.com/statsviterkonferansen

Abstract sendes til berit.kristoffersen@uit.no senest tirsdag 3. desember

Plenumssesjon:

"PR, omdømme eller politikk?"

  • Kjell Arne Røvik (UiT)
  • Haldor Byrkjeflot (UiO)
  • Ole Christian Apeland (CEO Apeland)

Arbeidsgrupper

  • politisk teori
  • offentlig politikk og administrasjon
  • trender og reformer i offentlig sektor
  • politisk atferd
  • komparativ politikk
  • internasjonal politikk
  • security and international operations (på engelsk)

De som har paper som er relatert til denne plenumssesjonen oppfordres til å melde seg på arbeidsgruppa trender og reformer i offentlig sektor.

Konferanseavgift: 2000 NOK/1500 NOK (PhD). Dette inkluderer tur til Fløya mandag kveld med Fjellheisen, hvor vi forhåpentligvis får god utsikt til både Tromsø og nordlyset, samt festmiddag tirsdag kveld på Saga hotell.

Velkommen til Tromsø i januar!

 

Starter: 06. januar 2014 kl. 10.00
Slutter: 08. januar 2014 kl. 12.30
Hvor: Saga hotell Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Berit Kristoffersen
Legg i kalender