Språk og film: The Language of my Heart og Språkfølelser

Filmskaper og språkforsker Sirkka Seljevold og språkforsker Åse Mette Johansen innleder om hjertespråket og språkfølelser - i to av filmene som Seljevold har regissert.

Hjertespråket

Språk som politisk virkemiddel er vel kjent praksis gjennom tidene. I dag er det kvenske språket i ferd med å dø ut fra dagligtale i Nord-Norge, som følge av en lang tids fornorskningsprosess. I denne filmen ser vi hvordan opplevelser med sitt stigmatiserte morsmål kan få livslange konsekvenser for identitet, selvfølelse og opplevelsen av tilhørighet. Vi møter Solgunn og Terje fra en 'kven-bygd', Pyssyjoki/Børselv i Porsanger. Hver på sin måte tar de opp kampen for sitt morsmål, retten til en hel identitet.

 

Språkfølelser

Tromsø er en liten norsk by i dynamisk vekst og byen har fått nye innbyggere fra alle kanter av verden. Dermed snakkes det også mange språk i byen, langt over hundre. Denne filmen utforsker forholdet mellom morsmål, mestring av et nytt språk, tilpasning og identitet. Vi følger en russisk familie i ulike hverdagslige situasjoner hvor språk spiller en rolle. Etter fem år i Tromsø er familien godt integrert i samfunnet. Likevel blir språk alltid et tilbakevendende tema i sosiale situasjoner. I hvilken grad definerer språk hvem vi er? Blir man akseptert som tromsøværing ved å lære seg byens språk?

Filmene blir viste som en del av Tromsø International Conference on Language Diversity.

---

Verdensteatret og forskingsgruppa "Språk og samfunn" ved UiT vil i Språkåret 2013 vise og debattere filmar som på ulike vis tematiserer språk. Det blir både spelefilmar og dokumentarfilmar, og særleg aktuelle tema er urfolks- og minoritetsspråk, fleirspråklegheit og migrasjon og språk.Alle visingane startar med ei fagleg innleiing frå språkforskarar, og etter visingane blir det opna for spørsmål, kommentarar og samtale.

Visingsrekka er støtta av Språkåret 2013, og alle visingane er gratis.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 07. november 2013 kl. 19.00–21.00
Hvor: Verdensteatret, Storgata 93 B, Tromsø
Målgruppe: alle