Glemmer vi uten tenner? Oral helse, kognisjon og aldring


Lørdagsuniversitetet: Foredrag v/professor Jan Bergdahl, Institutt for klinisk odontologi

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forholdet mellom oral helse, kognitiv funksjon og aldring er uklar. Det har vist seg at eldre personer med egne tenner presterer bedre på kognitive tester, særlig for episodisk minne, sammenlignet med tannløse. Egne tenner synes være viktig for å kunne bevare en god kognitiv funksjon.

Ansvarlig fakultet:
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

Kontaktperson for foredraget:
Marit Olsvik Opsahl, Helsefak
Dette foredraget er en del av Lørdagsuniversitetet, og arrangeres på Polarmuseet.
Foredraget starter kl. 13.00.
Les mer på uit.no/lordag

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
23.11.13 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
Polarmuseet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle