(English translation: see below)" /> (English translation: see below)" />

MILJØDAG/ ENVIRONMENTAL DAY Gåsvær

Det er Fremtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet i Troms, Natur og Ungdom, Tromsø kristelige Studentforbund , Spire, Besteforeldrenes klimaaksjon og Studentpresttjenesten ved UiT som inviterer. 
Tema i år er ”Rikdom og fossilt avtrykk - oljerikdommens konsekvenser for miljø og mennesker" innledning og debatt. Praktisk og teoretisk arbeid - og sosialt miljø -  i vakre omgivelser.
(English translation: see below)

Gåsvær er ei vakker lita øy ytterst i Kvalsundet, og som tidligere år gjør vi også en praktisk innsats ved å rydde søppel fra øyas strender.    Vi skysses med båt fra Kvaløyvågen lørdag mårra, teltovernatting, seminar, dugnad, søppelrydding og miljøgudstjeneste, grilling i fjæra - og vi returnerer Tromsø lørdag kveld. Bli med på "yttersida" og opplev miljø fra "godsida"!

Denne dagen er "livssynsåpen" og alt av organisert program vil ta hensyn til det , inkl gudstjenesten.

Pga båtskyss og uteaktivtet tas VÆRFORBEHOLD, og du bør oppgi mobilnr. ved påmelding så vi kan sende deg SMS på fredag om eventuelle endringer. Om du bruker nett-påmeldingen her: oppgi mobilnr i parantes etter navnet. Påmelding kan også skje direkte til studentpresten. 
Du er registrert deltaker når NOK 300 er betalt på to 1207.02.57279 (Tor Stranda - DnB) eller ViPPs (+47 91342023

Program/ utstyr for turen:

lørdag 27.08.:


09.00 Avgang fra vestsiden av Kongsbakken VGS - vi drar i biler/buss til Kvaløyvåg

10.00 vi går i båten som vil ta oss til øya

11.00 kommer vi til Gåsvær, og samles i kirka for litt (mat og) info 

11.30 Samtale/ innledning/ debatt :

Tema: «Rikdom og fossilt avtrykk - oljerikdommens konsekvenser for miljø og mennesker»
Innledere: Therese Haugstmyr Woie (Leder Naturvernforbundet Finnmark)

               Ingun Elstad  (Besteforeldrenes klimaaksjon)
            Debatten foregår i kirka eller ute hvis været er bra
14.00 Vi organiserer oss og går strandrydding  + dugnad 

16.00 Miniseminar ("What makes us feel rich" - by Eco-garden, Tromsø)

17.00 Middag/Grilling (hvis været tillater)

18.30 Miljømesse i kirka

19.30 Kirkekaffe og sosialt liv- tur på øya

20.30 pakking/rydding

21.00 Avgang m båten

22.00 Avgang m buss Kvaløyvågen

23.00 Ankomst Tromsø

 Gåsvær kommer man til kun med båt

Det er to private hus og en liten kirke der.
Det er ikke strøm , bare et el-aggregat noen timer for å få strøm til kirken. Det er heller ikke vann på øya – så vi må ta det med oss.

SÅ utstyr som trengs inkluderer:
- Ekstra varme klær / sko (husk at natten blir kald – under 10C)
- mat (tørr mat til lunsj og middag)
- litt vann til eget forbruk (vi tar med noen kanner)
- Annet utendørsutstyr 

Environmental day Gåsvær

It is Naturvernforbundet i Troms, Fremtiden i Våre Hender, Natur og Ungdom, Studentforbundet, Spire and University chaplains at UiT that invite. This year's theme is "Wealth and fossil footprint - the consequences of oil wealth for environment and people"
Introduction and debate - practical and theoretical work - and social environment - in beautiful surroundings.

Gåsvær is a beautiful little island in “Kvalsundet”, and (as previous years) we do a practical effort by to clean garbage from the island's beaches.   

Program and equipment: Saturday 27.08.:

09.00    Departure from the west side of Kongsbakken VGS

- we go by bus to Kvaløyvåg

 

10.00    we go in the boat that will take us to the island

 

11.00    we arrive Gåsvær, and gather in the church for some (food and) info 

 

11.30    Introduction/ debate :
Theme: "Wealth and fossil footprint - the consequences of oil wealth for the environment and people"
Speakers: Therese Haugstmyr Woie (Leader of Naturvernforbundet Finnmark)                
Ingun Elstad (Grandparents' Climate Action)
The debate takes place in the church or outside if the weather is good

14.00    We organize ourselves and go beach clean-up + volunteer work 

 

16.00    Miniseminar ("What makes us feel rich" - by Eco-garden, Tromsø)

 

17.00    Dinner/Grilling (weather permitting)

 

18.30    Environmental mass in the church

 

19.30    Church coffee and social life - tour of the island

 

20.30    packing/tidying up

 

21.00    Departure m boat

 

22.00    Departure m bus Kvaløyvågen

 

23.00    Arrival in Tromsø

 

There is no electricity and also no water on the island – so we have to take it with us. SO equipment needed includes: - Extra warm clothes/shoes (remember that the night will be cold – below 10C) - food (dry food for lunch and dinner) - a little water for your own consumption (we bring some jugs)

Når: 27.08.22 kl 09.00–23.00
Hvor: Gåsvær (Kvaløyvågen)
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Ansvarlig:
Telefon: 91342023
E-post: tor.stranda@uit.no

Påmelding
Frist: 21.08.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Miljøhelga 2018