(English translation: see below)" /> (English translation: see below)" />

MILJØHELG / ENVIRONMENTAL weekend Gåsvær

Det er Fremtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet i Troms, Natur og Ungdom, Tromsø kristelige Studentforbund , Spire, Besteforeldrenes klimaaksjon og Studentpresttjenesten ved UiT som inviterer. 
Tema i år er ”Rikdom og fossilt avtrykk - oljerikdommens konsekvenser for miljø og mennesker" innledning og debatt. Praktisk og teoretisk arbeid - og sosialt miljø -  i vakre omgivelser.
(English translation: see below)

Gåsvær er ei vakker lita øy ytterst i Kvalsundet, og som tidligere år gjør vi også en praktisk innsats ved å rydde søppel fra øyas strender.    Vi skysses med båt fra Kvaløyvågen lørdag mårra, teltovernatting, seminar, dugnad, søppelrydding og bålkos. Søndag blir det miljøgudstjeneste, grilling i fjæra - og vi returnerer Tromsø søndag ettermiddag. Meld deg på snarest og innen 21.08. -bli med på "yttersida" og opplev miljø fra "godsida"!

Denne helga "livssynsåpen" og alt av organisert program vil ta hensyn til det , også gudstjenesten på søndag.

Pga båtskyss og uteaktivtet tas VÆRFORBEHOLD, og du bør oppgi mobilnr. ved påmelding så vi kan sende deg SMS på fredag om eventuelle endringer. Om du bruker nett-påmeldingen her: oppgi mobilnr i parantes etter navnet. Påmelding kan også skje direkte til studentpresten. 
Du er registrert deltaker når NOK 300 er betalt på to 1207.02.57279 (Tor Stranda - DnB) eller ViPPs (+47 91342023

Program/ utstyr for turen:

lørdag 27.08.:

09.00 Avgang fra vestsiden av Kongsbakken VGS - vi drar i biler/buss til Kvaløyvåg

10.00 vi går i båten som vil ta oss til øya

11.00 kommer vi til Gåsvær, og samles ved teltplassen for litt (mat og) info 

12.00 Samtale/ innledning/ debatt (politikere fra ulike parti):
            Tema: Rikdom og fossilt avtrykk - oljerikdommens konsekvenser for miljø og mennesker
            Debatten foregår i kirka eller ute hvis været er bra
14.00 Teltrigging og lunch

16.30 Vi organiserer oss og går søppelrydding i fjæra + dugnad 

19.00 Middag/Grilling

21.00 Leirbål og hygge

23.00 Overnatting i telt eller i kirka  


Søndag 28.08:

09.00 frokost
09.30 Evnt miniseminar ("Ta i bruk matjorda" - om småskala jordbruk og sjøl-forsyning)

12.00 Miljøgudstjeneste i Gåsvær kirke / tur rundt på øya

13.00 Kaffe / lunsj, utendørs aktiviteter (fiske, bade, osv)

15.30 vi går ombord i båten tilbake til Kvaløyvågen

16.30 ankommer Kvaløyvågen, kjører biler til Tromsø

17.30 tilbake i Tromsø


TA MED:

- Sovepose, liggeunderlag, telt (om du har), varme klær/sko

- Mat (tørrmat til lunch og frokost + grillmat til middag)

- Litt vann til eget forbruk (vi tar med noen felles kanner)

- Turutstyr og lommelykt (det blir mørkt om kvelden)

- 300,- kr til å dekke transport/fellesutgifter  (Må betales for registrering - se påmeldingsknapp)

Environmental weekend at Gåsvær

It is Naturvernforbundet i Troms, Fremtiden i Våre Hender, Natur og Ungdom, Studentforbundet, Spire and University chaplains at UiT that invite. This year's theme is "Wealth and fossil footprint - the consequences of oil wealth for environment and people"
Introduction and debate - practical and theoretical work - and social environment - in beautiful surroundings.

Gåsvær is a beautiful little island in “Kvalsundet”, and (as previous years) we do a practical effort by to clean garbage from the island's beaches.    We go by boat from Kvaløyvågen Saturday, tent accommodation, seminar, brainstorming, garbage collection and light a bonfire. Sunday we attend an environmental service in the church, barbecue at the beach -and we return the Tromsø Sunday afternoon.
Sign up as soon as possible and within 20.08. –it is really worth experience the environment from this little island at the coast! Because of the transport (cars and boat) and the need for quick communication in case of bad weather (cancelling), you should provide your mobile number by sign up. In case you did not (at your sign-up): please send an SMS to +47 91342023 and confirm your sign-up and your name. You are not registered until NOK 300 is paid into account 1207.02.57279 (Account holder: Tor Stranda - DnB) or ViPPs (+47 91342023) BIC: DNBANOKKXXX Electronic IBAN-number : NO7212070257279 

Program/equipment for the trip:

Saturday 28.08:

 • 09.00  Leaving from the upper side of the Kongsbakken College in the upper city centre , we're leaving in cars/bus to Kvaløyvåg
 • 10.00 Boat that will take us to the island we come to
 • 11.00 Gåsvær, and gather for a presentation/orientation. 
 • 12.00 Call/introduction/debate: orientation and debate – in the church room - or outside
 • 14.00  Tent organizing and some food
 • 16.30  We organize ourselves to go in groups to collect garbage in the shoreline. There might also be some other work to be done (volunteer).  
 • 19.00/21.00 Dinner Bbq - Campfire and social activity.
 • 23.00 Accommodation in tents or in the Church    

Sunday: 29.08

 • 09.00 breakfast
 • 09.30 Lecture/mini-seminar 
 • 12.00 Environment worship in church or walk around Gåsvær/on the island
 • 13.00 Coffee/lunch, outdoor activities (fishing, swimming, etc.)
 • 15.30 we go aboard the boat back to the Kvaløyvågen
 • 16.30 arrival at Kvaløyvågen, running bus or cars to Tromsø
 • 17.30 back in Tromsø

 

IMPORTANT INFORMATION:
We have to go by private cars to Kvaløyvågen – about 40 drive from Tromsø. If some of you have/rent a car, please inform me for transport organization.  The bus routes do not correspond with our trip.

Gåsvær is only arrived by boat, and there are two private houses and a small church there. We can use the church for accommodation, gathering and shelter, but most of us sleep in tents. We also have some tents and sleeping pads for free hiring.
We have no electricity provided, only an hour for running the church el-aggregate. There are no water at the island – so we have to bring it with us.

SO equipment needed INCLUDE:
- sleeping bag, sleeping pad, tent (if you have),
- Extra warm clothes/shoes (remember the night will get cold – under 10C)
- food (dry food for lunch and breakfast + barbecue for dinner)
- some water for your own consumption (we take with some jugs)
- Other outdoor equipment and flashlight (it gets dark in the evening)
- 300,-kroner to cover transport/private expenses. Has to be paid  to sign in. See instructions by the sign-in-button.

Starter: 27. august 2022 kl. 09.00
Slutter: 28. august 2022 kl. 17.00
Hvor: Gåsvær (Kvaløyvågen)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Tor Stranda
Telefon: 91342023
E-post: tor.stranda@uit.no

Påmelding
Frist: 21.08.2022
Påmeldte: 13 av 35 (maks)
Meld deg på her - Sign in here
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Miljøhelga 2018