Lokale lønnsforhandlinger ved UiT høsten 2012

Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Odd Arne Paulsen
Opprettet: 03.09.12 12:25

Til alle ansatte ved UiT

Forberedelsene til høstens lokale lønnsforhandlinger er startet. Årets forhandlinger har en ramme på ca 16 mill kroner for UiT. Forhandlingene blir gjennomført fra 29. oktober, og virkningsdato for lønnsendringer er satt til 1. september 2012. Mer informasjon om hovedtariffoppgjøret i staten er tilgjengelig på www.regjeringen.no/lonnsoppgjor.

Vi vil med dette informere om framgangsmåten for å fremme krav om endringer av lønn og/eller stillingskode. Den enkelte ansatte skal bare forholde seg til sin tjenestemannsorganisasjon når det gjelder å fremme krav. Det kan sendes søknad innen en frist som blir opplyst fra hver organisasjon. Alle som er tilsluttet en organisasjon som har lokalavdeling og/eller tillitsvalgte ved universitetet, kan henvende seg til disse tillitsvalgte. Hvis din organisasjon ikke har tillitsvalgte ved UiT, må du selv ta kontakt med organisasjonen for å finne ut hvor søknaden skal sendes. Organisasjonene har frist til å oversende sine samlede krav til universitetsdirektøren senest 3. oktober.

Alle ansatte har rett til en årlig samtale om blant annet lønn, jf. Hovedtariffavtalen § 3 nr. 5. Du kan be om en slik samtale med din nærmeste leder. Arbeidsgiversiden, dvs. ledere ved fakulteter, enheter under styret og avdelinger i administrasjonen, fremmer også krav om hvordan årets forhandlingspott skal fordeles. Disse kravene vil også omfatte ansatte som ikke er organisert.

Årets lokale lønnsforhandlinger omfatter alle ansatte som er i lønnet arbeid eller i lønnet permisjon per 1. september i år. Kriterier for endring av lønn ved lønnsforhandlingene er nedfelt i Lokal lønnspolitikk for Universitetet i Tromsø, som er tilgjengelig på universitetets nettsider på følgende lenke: https://uit.no/Content/312690/Lokal%20l%C3%B8nnspolitikk%20for%20UiT%20per%20052010.pdf. I dokumentets kapittel 4, spesielt punktene 4.1.1 - 4.1.6, finner du detaljert informasjon om prosedyrer og kriterier for lønnsendring ved lokale forhandlinger. Skjema for krav om lønnsendring vil du kunne få fra egen organisasjon.

Vennlig hilsen

Odd Arne Paulsen
personal- og organisasjonsdirektør


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Skip to main content