Romteknolog

Romteknolog er en yrkesittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satelitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

Romteknologer utdannet i videregående skole arbeider først og fremst med bruk, vedlikehold og reparasjon av romteknologiske systemer. Satelitteknologer har høy kompetanse innen elektronikk- og datarelaterte fagområder som blant annet raketter, satellittkommunikasjon og romfysikk.  

En romteknolog jobber med forskning og utvikling innenfor romteknologibransjen. Dette innebærer arbeid med alle former for romrelatert teknologi, blant annet:

  • satelittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for raketter og satelitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarer
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, satellittrelatert utstyr nede på bakken, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg innen et eller flere spesialfelt. Romteknologer med ingeniørutdanning har høy kompetanse, og kan derfor også få jobb i andre bransjer.

Du kan bli romteknolog ved å enten ta faget på videregående skole, eller ved å ta utdanning ved høgskole eller universitet.

Videregående opplæring:
Utdanningsløpet for romteknologer i videregående opplæring er treårig:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): data og elektronikk
  • Videregående trinn 3 (Vg3): romteknologi

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse.

Høyere utdanning på universitet og høgskole:
Høyere utdanning innen satelitteknolgi tilbys både i Norge og i utlandet. Mange romteknologer har utdannelse som ingeniør, sivilingeniør, fysiker eller programutvikler.

Se oversikt over utdanning innen satelitteknologi

Opptakskrav
Opptakskravet til videregående opplæring innen romteknologi er fullført grunnskole. Opptakskravet til høyere utdanning innen romteknologi er generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon.

Sjekk opptakskrav og poenggrenser hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Etter endt masterutdanning kan du ta doktorgrad. Det er også mulig å ta ekstra kurs for å spesialisere deg i enkeltområder av fagfeltet.

Dersom du har romteknologi fra videregående opplæring kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Dermed kvalifiserer du til høyere utdanning innen eksempelvis romteknologi eller andre ingeniøryrker.

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter innenfor data- og romrelaterte arbeidsområder. Dette kan være satelitt- og rakettstasjoner eller bedrifter i andre bransjer som benytter seg av romteknologi.

Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Felles for ingeniørutdanningene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil.

Romteknologibransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse. Du bør også ha gode engelskkunnskaper.

Gjennomsnittlig årslønn for ingeniører er 564 555 kroner (Kilde: NITO 2012). For romteknologer med utdanning fra videregående opplæring er lønnsnivået normalt lavere.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content