Markus Floer

Romfysikk, sivilingeniør - master Tromsø

Markus Floer

Romfysikk, sivilingeniør - master Tromsø
Studentintervjuer

Markus har siden han var liten vært interessert i verdensrommet. Når valg av studier skulle tas var en sivilingeniørgrad innen romfysikk den naturlige veien å gå.

UiT var det eneste universitetet som kunne tilby en sivilingeniørgrad innen romfysikk. Selv om han ikke visste helt i detaljer hva studiet innebar var det riktige valget for han, med en interesse i både realfag og verdensrommet.

Valg av spesialisering og godt studiemiljø

For Markus var det å enkelt å ta et valg om studier i Tromsø. Byen kunne tilby et spennende studie, i tillegg til at han allerede hadde slekt i byen og ikke var så interessert i storbylivet lengre sør.

-Jeg visste at Tromsø var en fin plass. Studentmiljøet i Tromsø er godt. Du blir kjent med mange ulike mennesker på tvers av studieretninger, og foreleserne har døra åpen og er tilgjengelig for deg som student.

På studiet fikk han tilegnet seg kunnskap innenfor ulike fagområder. Han fikk en god innføring i nødvendige grunnfag innledningsvis i studieløpet, og fikk muligheten til å spesialisere seg på 3. og 4. året.

-En sivilingeniørgrad gjør deg veldig allsidig, og at jeg fikk jobbe med noe var interessert i. Hva som interesserte meg endret seg som en gradvis prosess gjennom studiet.

Gjennom studietiden deltok Markus på ulike prosjekter ved UiT. Innen rakettforskning var han med på å sende opp raketter, i tillegg til at han deltok på prosjekter innen radarforskning, hvor han fikk være med å utvikle radarløsninger. På denne måten fikk han prøvd ut ulike fagspesifiseringer før han gjorde seg opp en mening om hva som passet for han.

-Først var jeg interessert i raketter, men ble gjennom prosjekter og studiene mer kjent med og interessert i radarbruk. Det endte derfor med at jeg spesialiserte meg på radarer og signalprosessering.

Forelsket i Svalbard og jobbmuligheter

Planen til Markus var å ta 4. året Svalbard, men endte opp med å bli på Svalbard både 4. og 5. året av sivilingeniørgraden sin. Utvekslingen ble gjennomført som et samarbeid med UiT og UNIS.

-Det var veldig fleksibelt, noe som for meg var en stor fordel.

Markus trivdes såpass godt med å bo og studere på Svalbard at etter endt studie ønsket han å fortsette tilværelsen sin nettopp her.

-Jeg ble helt forelska i Svalbard. Her fikk jeg muligheten til å dyrke friluftsinteresse, så da begynte jeg å søke jobbe på Svalbard.

I dag jobber han som driftsingeniør hos Telenor. De er et lite arbeidsmiljø med et stort ansvarsområde, og har blant annet ansvaret for kommunikasjonen til og fra øya. Siden de er et lite arbeidsmiljø består arbeidshverdagen av mange ulike oppgaver hvor Markus får brukt kunnskapen sin.

-Det jeg liker best er at jobben er veldig praktisk. Jeg jobber mye ute i felt og på ulike stasjoner som må vedlikeholdes og driftes. Her brukes både snøskuter, båt og noen ganger helikopter for å komme ut til de ulike stasjonene. Vi er i tillegg vår egen entreprenør, som betyr at du er med på byggemøter, trekker fiberkabler, sitter på kontoret og prosjekterer og skrur på fremkomstmidlene som brukes til stasjonene.

Selv om Markus i dag ikke har en jobb innenfor romfysikk er likevel sivilingeniørgraden hans svært relevant.

-Det jeg har lært på studiet er grunnen til at jeg fikk denne jobben, fordi store deler av kunnskapen min er overførbar til andre typer jobber, slik som den jeg har i dag.

Sist endret: 30.04.2021 13.42