Biret Risten Eira

Indigenous Studies - master Tromsø Senter for samiske studier

Biret Risten Eira

Indigenous Studies - master Tromsø
Studentintervjuer

Jeg er blitt mer bevisst på - og ser sammenhengen av hvordan vestlige systemer og tenkning kan påvirke urfolksutvikling

 
Jeg heter Biret Risten Eira og er 29 år gammel. Jeg jobber hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, i reindriftsavdelingen.
Jeg kommer fra Karasjok og begynte på MIS i 2015 og ble uteksaminert våren 2017.  Jeg har alltid interessert meg for samiske saker og syntes studiet så interessant ut. I tillegg ønsket jeg å lære om andre urfolksgrupper.
 I studien lærer du om ulike urfolkssamfunn og hvilke utfordringer de har og fortsatt møter idag. Du lærer om ulike urfolksperspektiver og hvordan styrke urfolksposisjoner, samt gjøre forsvarlig og etisk forskning innenfor urfolkssamfunn. I tillegg har jeg blitt mer bevisst på - og ser sammenhengen av hvordan vestlige systemer og tenkning kan påvirke urfolksutvikling.
Studien er allsidig og passer for de som interesser seg for mennesker, samfunn, kultur, politikk og forskning.
Jeg gjør nytte av den generelle kompetansen man får ved å ta et mastergrad, blant annet skrivekompetanse, kildevurdering og kildehenvisning og hvordan analysere og tenke kritisk omkring ulike forhold.

I jobbsammenheng bruker jeg mye nordsamisk og ser hvor viktig det er for de som har det som morsmål og henvender seg til oss, men også i møtesammenheng. Jeg ser også betydningen og viktigheten med lokal og tradisjonell kunnskap i arbeidet.

Jeg opplevde at studiet var vel organisert med interessante forelesninger. Både lærere og de på Senter for Samiske studier var veldig hjelpsom. Jeg synes det var artig å bli kjent med nye mennesker og hadde to veldig fine år i masterprogrammet.

 

Sist endret: 24.02.2021 14.40