Susanne Rolandsen

Likestilling og kjønn - årsstudium Tromsø Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Susanne Rolandsen

Likestilling og kjønn - årsstudium Tromsø
Studentintervjuer

Hvorfor valgte du studiet i likestilling og kjønn?
– Jeg tar de obligatoriske emnene i kjønnsstudiet for å bruke dette videre i min bachelorgrad i sosiologi.

Hva kan du bruke det du lærer i studiet til?
– Som sagt; jeg skal bruke kjønnsstudiet videre i mitt arbeid med sosiologien. Imidlertid tenker jeg at et årsstudium i kjønnsstudier ikke bare gir verdifull kunnskap og forståelse til bruk kun i akademisk sammenheng.

Hvorfor bør flere ta årsstudiumet?
– Vi utforsker kjønn på mange måter – og ikke kun det kvinnelige. Jeg tror det er viktig å få en økt bevissthet om kjønnstematikken og hvordan kjønn påvirker våre liv, vår hverdag og våre muligheter. Jeg mener også årsstudiet i kjønnsstudier kan være veldig relevant som faglig påfyll og en ny innfallsvinkel for en rekke bachelorgrader/studier, som eksempelvis sosiologi, statsvitenskap, litteraturvitenskap, psykologi, historie, kunstvitenskap m.m.

Sist endret: 25.02.2021 07.49