Ruben Johansen

Likestilling og kjønn - årsstudium Tromsø Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ruben Johansen

Likestilling og kjønn - årsstudium Tromsø
Studentintervjuer

Hvorfor valgte du kjønnsstudiet?
– Jeg tenkte på hva som kunne være mest å hente på i forhold til en fremtid i skolen.

Hva kan du bruke det du lærer i studiet til?
– Jeg har lært meg å bli mer bevisst i synet mitt på kjønn – både likheter og ulikheter.

Hvorfor bør flere ta årsstudiumet?
– Jeg mener det er mye å hente på å ta dette studiet, for det er med på å gjøre deg bevist på kjønn og likestilling i ulike situasjoner i fremtiden.

Sist endret: 25.02.2020 17.54