Studentintervjuer

Kristoffer er utdannet med Master of science and technology fra Master i fysikk ved UiT. Han skrev en masteroppgave om algoritmer* til å mer presist finne kreft i tykktarmen ved hjelp av bildebehandling. Etter utdannelsen fikk han tilbud å jobbe som stipendiat for maskinlæringsgruppen på UiT, og det takket han ja til. 

*En algoritme er en nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en oppgave

Stipendiat-stillingen til Kristoffer bygger ikke direkte på oppgaven han skrev, men han forholder seg fortsatt til helsesektoren. Han jobber med elektroniske pasientjournaler fra sykehuset, og prøver å lage algoritmer som plukker opp mønstre i disse journalene. Dette gjør han for at dagnostiseringen av pasienter skal bli enklere. 

Når Kristoffer jobber med pasientjournalene bruker han samme metode som han brukte da han skrev masteroppgaven sin. 

– Akkurat nå jobber jeg med algoritmer som allerede finnes. Drømmen er å finne noe som passer perfekt til dataen jeg jobber med, sier han. 

Framtidsrettet forskning

Kristoffer sitter i maskinlæringsgruppen på UiT, der jobber det for tiden 26 personer med forskjellige fagfelt ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer. 

– Det er stort mangfold i gruppen. Det er folk med fysikk-, matematikk- og informatikkbakgrunn. 

Selv om det er han selv som må stå for arbeidet, så mener han terskelen er lav for å spørre om hjelp om det er ting han er usikker på. I maskinlæring er det mye statistikk og programmering, og med en bakgrunn i fysikk er det ikke ukjent for han å stille spørsmål om det er noe innenfor de andre fagfeltene han er usikker på. 

Fysikk ga noe ekstra

Kristoffer startet på bachelor i fysikk fordi han ønsket å holde mulighetene åpne. 

– Matte og fysikk var mer utfordrende, og de ga meg mer enn de andre fagene på videregående. Selv om det ikke nødvendigvis var det jeg var flinkest i, sier han. 

I løpet av tiden på bacheloren fant han interesse i statistikk. Da ble det naturlig for han å senere velge maskinlæring som retning. 

– Favorittemnene mine de første årene var lineær algebra, stokastiske prosesser, signalteori og digital bildebehandling. Kvaliteten på foreleserne og emnene gjorde det interessant å jobbe.  Jeg visste at fysikk var retningen jeg ville gå, og jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte bacheloren. 

Sist endret: 11.02.2020 12.46