Studentintervjuer

Sara er sivilingeniør i anvendt fysikk og matematikk, og jobber nå som stipendiat. Forskningsgruppen hennes jobber med klimaforskning med fokus på biomasse i Tanzania. 

Sara kom til Norge fra Østersund i Sverige for å gå et år på folkehøgskole i Lofoten. Etter folkehøgskoleåret hadde hun lyst til å bli politi, men på grunn av opptaksreglene startet hun heller på Sivilingeniør energi, klima og miljø i Tromsø, siden hun har interesse for fornybar energi, og byens natur- og fritidstilbud. Hun trivdes så godt i Tromsø at da tilbudet fra Politihøgskolen kom, valgte hun å takke nei. 

Senere byttet Sara studieretning til Anvendt fysikk og matematikk. Når hun ser tilbake på studietiden betydde det mye for henne at UiT hadde et tett miljø mellom studenter og ansatte. 

– Det var aldri noe problem å ta kontakt med øvingslærere og professorer om jeg hadde spørsmål rundt fagstoff eller oppgaver, sier hun og legger til at ved å studere realfag på UiT får du i tillegg en god og bred utdanning. 

– Du får mulighet til å jobbe innen det meste. I løpet av masteroppgaven og et par år som stipendiat har jeg jobbet innenfor fiskeribransjen og klima og miljø, ved hjelp av anvendt programmering. 

Skal måle skogmasse

Nå jobber Sara i en forskningsgruppe med fokus på biomasse i Tanzania, for å drive med klimaforskning. Da hun arbeidet med masteroppgaven brukte hun så kalt regresjonsanalyse og Deep learning (kunstig intelligens), som er et felt innenfor maskinlæring. 

Når hun skulle jobbe som stipendiat ønsket hun å fortsette med Deep learning, men også å jobbe med bildebehandling. 

– På studiet likte jeg emnene som brukte teorien i praksis. Deep learning er også veldig i vinden nå, både innenfor forskning og i industrien, så jeg ville øke kompetansen min innenfor det, sier Bjørk. 

Nå jobber Sara med å bruke bilder ved hjelp av SAR (angir mengden energi per tids- og masseenhet som absorberes) til å lage regresjonsmodeller som vil lage oversikt over biomassen i Tanzania. En av utfordringene hun står overfor er at man trenger mye data for å få til dette, og det er en tidkrevende prosess med SAR-bilder. Løsningen er å skape en 3D-representasjon av skogen i Tanzania. 

– Gjør du alt dette arbeidet bare for å skape en oversikt over skogmassen i Tanzania? 

– FN har satt som mål at alle land skal sette opp et Co2-budsjett som forteller hvor mye Co2 de produserer og tar opp. Hvor mye som tas opp er avhengig av hvor mye skog det er, og derfor er det viktig å estimere hvor mye biomasse det er i landet, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker å lage et program som ikke bare kan brukes i Tanzania, men også i andre land. 

 

Sist endret: 07.02.2020 13.41