Ceselia Høyvik Rokne

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Tromsø

Ceselia Høyvik Rokne

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Tromsø
Studentintervjuer

Med en bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap og erfaring fra studentkonferanse kapret nyutdannede Ceselia Høyvik Rokne meglerjobb i Fish Pool.

I januar gikk hun rett fra å være nyutdannet til fast jobb som “junior exchange broker” i det Bergens-baserte laksebørs-selskapet Fish Pool. En jobb hvor hun danket ut 78 andre konkurrenter! Den ekstra erfaringen jeg fikk gjennom å være styreleder for Håp i Havet (2016) har uten tvil bidratt veldig positivt til dette, mener Ceselia. Håp i Havet arrangeres av studentene ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er åpen for alle studenter ved UiT. Fagkonferansen avholdes årlig ved UiT - Norges arktiske universitet og feiret i år 15.års jubileum. Den er unik i sitt slag på landsbasis og fungerer som en enestående møteplass for studenter, næringsliv, forskningsmiljøet og politiske organisasjoner.

Formålet med konferansen er å inspirere deltakerne til å engasjere seg i kysten, havet og nordområdene. Gjennom å skape en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og idéer bidrar Håp i Havet til økt bevissthet om bærekraft, miljø og utfordringer knyttet til menneskers bruk av kystens ressurser.

- Jeg lærte enormt mye om nettverksbygging og formidling gjennom å være med på å arrangere Håp i Havet og vil råde alle studenter til å engasjere seg i lignende prosesser. Det er utrolig morsomt og veldig lærerikt! oppfordrer Ceselia.

Det var nesten en tilfeldighet at Ceselia havnet i Tromsø, men dette har hun ikke angret på. Studietiden på Norges Fiskerihøgskole har gitt henne kunnskap innenfor mange fagfelt. Kvalitetssikring av fisk og sjømat har vært sentralt, men hun har også hatt andre fag som sjømatproduksjon, generell og marin bioteknologi, mikrobiologi, fiskerikjemi, matematikk for økonomer, statistikk, økonomi, havbruk og markedsføring.

– Det spesielle med å studere i Tromsø er at man får en bred og tverrfaglig bakgrunn, forteller Ceselia. Dette gjør at man kan søke på mange forskjellig type jobber etter endt utdanning.

Hun ser frem til en spennede tid med mye reising for å møte aktører og bli bedre kjent med næringen. Første mål er å jobbe fremover mot å bli “exchange broker”.

Les mer om Ceselia i Kyst.no

Sist endret: 18.09.2023 10.21