Studentintervjuer

I voksen alder bestemte Per Lassen seg for å studere. På grunn av tidligere erfaring fra vekteryrket falt valget på samfunnssikkerhet og miljø ved UiT Norges Arktiske universitet.

Per var involvert i en ulykke på sin tidligere arbeidsplass som resulterte i at han måtte omskoleres. Da var det på ingen måte tilfeldigheter som førte Per til UiT. Han hadde et stort ønske om å jobbe med sikkerhet og arbeidslivet generelt, og etter mye tenking og lesing av utdanningsløpet og læreplanen hadde han bestemt seg. UiT var universitetet han ønsket å studere ved og samfunnssikkerhet og miljø var det han ville studere.

- Jeg måtte ta noen strategiske valg når jeg skulle kaste meg på studiebenken etter flere år i arbeidslivet. Dessuten var studiet ved UiT rettet mot menneskeskapte risikofaktorer i samfunnet og siden jeg tidligere hadde jobbet med mennesker var det denne veien jeg ønsket å gå.

Man kan søke høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse dersom man ikke har generell studiekompetanse. Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte, og man må være 25 år eller eldre i opptaksåret. For Per ble studiet påbygging på allerede god kompetanse han hadde tilegnet seg etter mange år som yrkesaktiv.

- Jeg trivdes veldig godt som vekter og etter hvert som årene gikk ble jeg mer og mer aktiv i fagforeningen noe som resulterte i stadig flere tillitsverv i fagforeningen. Når ulykken var ute og jeg måtte tilbake på skolebenken ville jeg ikke miste 15 år med kompetanse, da var samfunnssikkerhet og miljø et naturlig valg.

Hektisk studiehverdag med fokus på reell problemløsning

Da han begynte på studiet ga Per seg selv et løfte om aldri å gå glipp av en eneste forelesning, det har han fått mye igjen for.

- Hvis man alltid deltar på forelesninger blir selvstudie fram mot eksamen mye enklere, den grunnkunnskapen man får gjennom forelesning gir en forståelse slik at detaljkunnskapen læres bedre. 

På samfunnssikkerhet og miljø er to dager i uken obligatoriske, men bortsett fra det har studentene i stor grad ansvar for egen læring. En gang i året deltar studentene også på en stor beredskapsøvelse sammen med sivilforsvaret, brannvesen, politi og universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg til dette har studentene også en gass- og evakueringsøvelse og en brann- og evakueringsøvelse.

- Jeg liker at det er mye praktisk undervisning, studenttilværelsen kan fort bli litt teoritung hvis en bare tilbringer tid på lesesalen.

Fremtidsplaner og jobbmuligheter

Når han får spørsmål om hva han vil jobbe som og hvor han vil jobbe nøler han ikke da han svarer at han ønsker å jobbe i PST, men at innsatsgruppen i arbeidstilsynet, økokrim, skattekontoret og politiet også er høyaktuelle og spennende arbeidsplasser.

- Bredden i utdanningen synes jeg er det beste, jeg kan jobbe på Svalbard med værdata, prosjektarbeid, miljøgifter, prosjektere konsekvensene av oljeleting, terrorsikre havnene, eller sørge for HMS på byggeplasser. De siste årene har vi sett en økt etterspørsel etter denne typen kompetanse, det er bra.

Universitet i særklasse og fantastiske naturopplevelser

Per sier bestemt at det er fantastisk at UiT i Tromsø er så langt nord og at det beste med å studere her er pakken man får servert med spektakulær natur, flotte mennesker og et fint universitet. Siden han er fra Stavanger har han latt seg imponere over snøhåndteringen i Tromsø. Befolkningen har lært seg å leve med det som en naturlig del av hverdagen, når snøen faller blir det ikke kaos, i Tromsø har man system og rydder opp det som kommer.

- Det er fantastisk å få lov til å studere under nordlyset, med tilgang til tusenmeterstopper fra sentrum og garantert hvit jul og påske.

Avslutningsvis ønsker han å komme med et råd til blivende studenter

- Hadde jeg visst hvor fleksibelt og allsidig dette studiet var, hadde jeg nok begynt mye tidligere. Studiet åpner så utrolig mange dører for videre karriere det passer alle fra ledere til mellomleder og helt vanlige ansatte. Studiet gir en vanvittig bra grunnmur, uansett hvilken retning du tar videre, du vil ikke angre.

Sist endret: 13.11.2019 11.13