Nordlys

NordlysHva er nordlys og hvordan oppstår det? Hva er nordlysets høyde og farger? Hvorfor er Norge så viktig for nordlysforskningen?

Dette får du svar på i denne forelesninga.

Vi går fra sola og via solvind til jordas magnetosfære og forklarer hvor og hvordan nordlyset oppstår med forskjellige egenskaper. Sammen med nordlyset oppstår forandringer i strømsystemer som kan gi store skader både i øvre atmosfære og på bakkenivå. Derfor har mange aktører interesse i å forske på dette temaet ved hjelp av satellitter, raketter og bakkeradarer.


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Naturfag VG1
Varighet: 45 min
Maks antall elever: 40
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!