Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Biologiforelesning

Colourbox-Biologiforskning

Colourbox: BiologiforskningDette er et tilbud som kan tilpasses etter behov og interesse.

Hovedtemaene i forelesningene er:

  • Hva er vitenskapelig tilnærming
  • Rollen anvendt matematikk spiller i biologi (dvs. matematisk modellering - ved hjelp av pc-lab, interaktiv applets osv.)
  • Evolusjonær biologi og økologi som tverrfaglig felt er nødvendig for forståelse av liv og forvaltning av levende ressurser i en menneskepåvirket verden

Det kan undervises på ulike nivåer om de tre temaene, der det også er muligheter for ideutveksling og tilpasning til spesifikke prosjekter og pensum.

Faglig ansvarlig: Raul Primicerio


Fagområde: Biologi
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Biologi 1, Biologi 2, Naturfag VG1, Naturfag grunnskole
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Liaimer, Anton

Klikk her for å melde på din klasse!