Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Marin bioprospektering - spennende muligheter for kjemikere

Bioprospektering-3.jpg

Denne forelesninga tar for seg forskning innen Marin bioprospektering, som går ut på å lete etter interessante molekyler fra det marine miljøet.

Dette forskningsfeltet  er et stort satsingsområdet i Norge og elevene får ei innføring i hvordan man leter etter nye molekyler, hvordan man finner ut molekylenes funksjon og hvordan disse nye molekylene kan anvendes.


Fagområde: Biologi, Kjemi
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Biologi 2, Ideer og praktisk forskning, Kjemi 1, Kjemi 2, Naturfag VG1, Utdanningsvalg
Varighet: 1 time
Maks antall elever: 120
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!