Møt UiT

Det helsevitenskaplige fakultet

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Vi utdanner helsearbeidere som skal spille hverandre gode, selv om de jobber med svært ulike fagfelt. Studentene våre jobber med mennesker helt fra starten av studiene, og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner. Mange av studiene våre har spesialrom og -utstyr der man kan øve seg i trygge omgivelser. Vi trenger flere folk i helse!

Vi kan tilby et spennende utvalg av undervisningsopplegg som inneholder både foredrag, omvisninger og aktiviteter tilpasset aldersgruppen/målgruppen.