Åpen dag ved UiT i Tromsø

Til toppen

Åpen dag 2020 avholdes 21. oktober.
Mer informasjon kommer i løpet av høsten.
 
Program for Åpen dag 2019.

 Åpen dag ved UiT i Tromsø er en flott mulighet for å besøke campus, lære om studietilbudet til UiT og bli litt bedre kjent med studenttilværelsen. Arrangementet er gratis og vil bestå av foredrag med aktuelle tema, spennende aktiviteter og interessante stands. 

Tidspunkt: onsdag 16. oktober 2019, klokken 09:30–14:00
Sted: Solhallen i Teorifagbygg Hus 1 campus Breivika, UiT i Tromsø

Hvem passer Åpen dag for?

Åpen dag passer for 2. klasse ved videregående skoler, men der er også nyttig for andre årstrinn på videregående eller andre som er interessert i å studere ved UiT Norges arktiske universitet

Kontakt

Dersom du har spørsmål om program, tilrettelegging eller annet, ta gjerne kontakt med oss på epost: johanne.s.lund@uit.no eller skolebesok@uit.no 

Program


Stands og aktiviteter                                                          
09:30-14:00        Stands og aktiviteter i Solhallen

Omvisninger – bli kjent med campus:
11:15-11:45        Helse- og medisinbygget
11:15-11:45      Teknologibygget

13:00-13:30        Helse- og medisinbygget
13:00-13:30      Teknologibygget

Foredrag i auditorium 1:
10:00-10:15       Studenthverdagen – Kjell-Petter Hetland
Hvordan er det egentlig å studere, og hva er forskjellen på forelesning, seminar og kollokviegruppe? Har man undervisning hele tiden, eller sitter man kun og leser? Student Kjell-Petter Hetland forteller om hvordan det er å studere ved UiT, og hvordan en typisk studenthverdag kan se ut.

10:30-10:50        Fattig student – Karen Elene Thorsen
Hvordan lage både sunn og billig mat? Karen Elene står bak Instagramkontoen @fattig.student og kommer til oss for å holde foredrag.  Ønsker du å finne ut hvordan du kan utnytte stipendet på best mulig måte, bør du få med deg dette lærerike og spennende foredraget.

12:00-12:15       Studenthverdagen – Kjell-Petter Hetland
12:30-12:50       Fattig student – Karen Elene Thorsen

Disse studiene kan du treffe på stand i 2019

Humanistiske fag, mediefag

Arkeologi

Arkeologer undersøker materielle spor etter både fortidige og nyere samfunn, for å gi svar på spørsmål som; Hvordan var livet i vikingtida? Hvordan og hvorfor skal vi ta vare på gamle ting? 

 På stand: Kom og se, hør og snakk med oss om hvordan en arkeolog jobber. 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/277133/arkeologi_-_bachelor

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap finnes som årsstudium ved UiT, og gir deg innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Studiet passer for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar. 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/446399/bibliotek-_og_dokumentasjonsvitenskap_-_arsstudium 

Filosofi

Filosofi er en problemorientert fagtradisjon som behandler grunnleggende paradokser som utfordrer det vi tror om oss selv og verden. Ved UiT har studiet et fokus på praktisk filosofi – det vil si spørsmål som berører oss selv og hvordan vi skal leve – med satsningsområder som miljøfilosofi, etikk, politisk filosofi og feministisk filosofi.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/288269/filosofi_-_bachelor

Historie

Historie er vitenskapen om endring. Alle er skapt av historien og alle skaper historie. Flere av de mest populære seriene, filmene og bøkene er i større eller mindre grad inspirert av fortida. Å jobbe med historiske kilder kan være like spennende.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279518/historie_-_bachelor

Likestilling og kjønn

På årsstudium i likestilling og kjønn lærer du hva kjønn betyr for vår kultur og vårt samfunn, blant annet i yrkeslivet, akademia og familielivet. Studiet legger vekt på forholdet mellom kvinner og menn, kjønnsidentiteter, likestilling mellom kjønnene. Du lærer også om dagsaktuelle, historiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål knyttet til kjønn. ”Before we can act to change a situation ... we must know how it has arisen and evolved.” (Shulamith Firestones)

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279515/likestilling_og_kjonn_-_arsstudium

Medie- og dokumentasjonsvitenskap

Medie- og dokumentasjonsvitenskap er et fag der du lærer å finne fram til, analysere og organisere dokumenter i massemedier, internett, bibliotek og arkiv. Et dokument er alt som kan kommunisere noe; ei bok, en avis, en blogg, men også en genser, en tale, en dans eller ei poplåt kan være et dokument.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/500126/medie-_og_dokumentasjonsvitenskap_-_bachelor

Medieproduksjon

Teft for en god historie? Er du en som vet hvordan man forteller en god historie? Liker du å skrive, ta fine bilder, eller kanskje du har en drøm om å lage skikkelig bra film med arktisk landskap som bakteppe? Besøk standen til medieproduksjon og se hva studentene produserer og får være med på i løpet av studiet.

 På stand: Se en av våre egenproduserte filmer. 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/345067/medieproduksjon_-_bachelor

 

Religionsvitenskap

Religionsvitenskap gir deg innsikt i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt. Om du studerer religionsvitenskap lærer du å analysere religiøse fortellinger og praksiser og sammenhenger de inngår i. UiT tilbyr religionsvitenskap som bachelorgrad og som årsstudie.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279502/religionsvitenskap_-_bachelor

Russlandsstudier

Russland er vår store, og for mange litt ukjende, nabo i aust. Men særleg i Nord-Noreg har kontakt med Russland vore viktig opp gjennom historia og i dag, kontakt knytt til næring (særleg fisk), politikk, kultur og idrett. Om du kan russisk får du sjansen til å arbeide med Noregs kontakt med Russland. Kom innom oss og lær om Russland, russisk, og moglegheitene desse studiane gjev.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280414/russlandsstudier_-_bachelor

Teologi

Teologi betyr læren om Gud, og er opptatt av de store spørsmål i livet som: finnes det en gud? Hvor kommer jeg fra og hva skjer etter døden? Studiet utforsker kristendommens svar på slike spørsmål. Etter endt studium kan du blant annet bli prest.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/499460/teologi_-_bachelor

Kunst- og musikkfag

Drama og teater

Drama og teater tilbys som årsstudium ved UiT.
Gjennom årsstudiet får du grunnleggende trening i arbeid som skuespiller og instruktør, med spesielt fokus på teater for og med barn og unge. Studiet er både praktisk og teoretisk, med hovedvekt på utøvende arbeid.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/398821/drama_og_teater_-_arsstudium

Faglærerutdanning i musikk

Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Utdanningen retter seg i hovedsak mot grunnskolen (1. - 10. trinn) og fokuserer på samspillaktiviteter, musikkproduksjoner, tilpasset undervisning og musikk i et multikulturelt og teknologisk samfunn.

 På standen: Vocalizer. Syng inn i mikrofonen og opplev et resultat av flerstemt sang.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279758/faglaererutdanning_i_musikk_-_bachelor

Fine Arts

Masterprogrammet har som mål å gi studentene et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. 

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/339126/contemporary_art_-_master 

 

Forfatterstudium

Studiet er for deg som ønsker å utvikle skrivetalentet ditt, og evnen din til å vurdere litterære tekster.  I løpet av studiet vil du skrive tekster i ulike sjangre og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/359364/forfatterstudium_1_-_arsstudium

Kunst

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Etableringen av verk, utstillinger og andre kunstneriske uttrykk utgjør de viktigste elementene i utdanningen.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280752/samtidskunst_-_bachelor

Kunsthistorie

På bachelorstudiet i kunsthistorie kan du lære om alt fra Michelangelos takmalerier til snøkuler, få yrkesrettet erfaring gjennom praksis ved museum/galleri/arkiv og reise på ekskursjon til Roma. UiT tilbyr kunsthistorie både som årsstudie og bachelorgrad.

 På stand: Kunsthistoriequiz 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/283730/kunsthistorie_-_bachelor

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitekter er formgivere som kan møte samfunnsutfordringer. Dette kan være utfordringer knyttet til klimaendringer, urbaniseringsprosesser, forventninger om utnyttelse av naturressurser, migrasjon og minoritetsspørsmål der landskapsarkitekten sitter med kjernekompetanse. Studentene vil få kunnskap om hvordan vi kan formgi, beskytte og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/553760/landskapsarkitektur_-_master

Musikkutøving

Er du glad i musikk, og kan tenke deg en karriere som utøvende musiker, pedagog eller kirkemusiker. Da kan fagstudium i musikkutøving være studiet for deg. Du vil fokusere på ditt hovedinstrument, og få verdifull erfaring gjennom skolens ensembler, scener og konserter. Studiet er et bachelorstudium som går over fire år.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280865/fagstudium_i_musikkutoving_-_bachelor

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk

Kunne du tenke deg å undervise i musikk? Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som ønsker å undervise på sitt hovedinstrument. Hovedfokus ligger på instrumentalundervisning, individuelt og i grupper, og på arbeid med ulike ensembler.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/269615/praktisk-pedagogisk_utdanning_i_musikk_-_arsstudi

 

Språk og litteratur

Engelsk

Liker du engelsk litteratur og kultur? Ønsker du å lære mer om verdens mest talte språk? Kom til vår stand og lær mer om våre programmer på engelsk, litteratur og kultur. Vi tilbyr emner om engelsk litteratur fra hele verden og om dynamikken i språket selv.

 På stand: Miniseminar om 13 Reasons Why og Hamlet, Foredragsholder Ruben Moi, kl 13.00, B-1004 svhum. Kontakt oss på standen.  

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/560064/engelsk_-_bachelor

Nordisk språk og litteratur

Liker du litteratur og film? Språk og kultur? Dialekter og språklig mangfold? På nordisk kan du studere arktisk litteratur, filmatisering av bøker, sosiale medier og blogging, etikk og litteratur, dialekter og språkhistorie, språksosiologi og språkstrid og mye mer. Kom til standen vår og hør mer!

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/559617/nordisk_sprak_og_litteratur_-_bachelor

Nordsamisk som fremmedspråk

Stort sett alle vet hva "Bures og Buore beaivvi" betyr, men de færreste vet hvordan man uttaler de særskilte skrifttegnene i samisk. Ønsker du å lære deg mer om det? På årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk får du en god innføring i oppbyggingen av språket og dets posisjon i kulturen og samfunnet.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280836/nordsamisk_som_fremmedsprak_-_arsstudium

Nordsamisk som morsmål

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på arbeidsplasser og innenfor vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! Tar du et årstudium i samisk som morsmål vil du få muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk, samtidig som du vil få innsikt i en spennende kultur og et skjønnlitterært univers som er ukjent for mange.

 

Les mer om studiet her:  https://uit.no/utdanning/program/288712/nordsamisk_som_morsmal_-_arsstudium

Russisk

Russland er vår store, og for mange litt ukjende, nabo i aust. Men særleg i Nord-Noreg har kontakt med Russland vore viktig opp gjennom historia og i dag, kontakt knytt til næring (særleg fisk), politikk, kultur og idrett. Om du kan russisk får du sjansen til å arbeide med Noregs kontakt med Russland. Kom innom oss og lær om Russland, russisk, og moglegheitene desse studiane gjev.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/560074/russisk_-_bachelor

Spansk- og latinamerikanske studier

Hvor mye vet du om det som skjer i Spania og Latin-Amerika? Kom til vår stand og lær mer om kultur, litteratur og språk i den spansktalende verden! Bachelor i spansk og  latinamerikanske studier gir kompetanse for arbeid innen oversettelse, næringsvirksomhet, diplomati, turisme, internasjonale organisasjoner, kommunikasjon og medier og forskning innenfor offentlig og privat sektor.

 På standen: Vi arrangerer to flamenco mini-kurs på 20 minutt. Første gang kl. 11.00 og andre kl. 12.00. Påmelding på standen.

Les mer om studiet her:  https://uit.no/utdanning/program/559394/spansk_og_latinamerikanske_studier_-_bachelor

Språk

Er du interessert i å forstå hvordan vi lærer språk, hvordan det funker i samfunnet eller hvordan vår hjerne takler å snakke flere språk samtidig? Lingvistikk fokuserer ikke på ett bestemt språk, men utforsker bredden i verdens språk. Alle språk er like interessante!

Kom til vår stand, vær med på språkquiz og lær mer om språkprogrammene som tilbyr emner innenfor lingvistikk

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Barnehagelærer

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagelærerutdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg et godt faglig fundament og viktige praktiske ferdigheter for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage.

 På stand: Tegnekonkurranse

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/324963/barnehagelaerer_-_bachelor

Grunnskolelærer 1.-7. trinn

Du opparbeider deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer! Du får faglig fordypning i norsk, matematikk og to valgfrie skolefag.

 På standen: Er du smartere enn en grunnskolelærerstudent? 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280330/grunnskolelaererutdanning_for_1_-7_trinn_-_master

 

Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Du opparbeider deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer! Du får faglig fordypning i tre ulike skolefag med ulik tyngde.

  På standen: Er du smartere enn en grunnskolelærerstudent? 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280681/grunnskolelaererutdanning_for_5_-10_trinn_-_master

Lektor 8.-13. trinn

Lektor trinn 8-13 med studieretning realfag eller studieretning språk og samfunnsfag er for deg som vil undervise i videregående skole eller på ungdomstrinnet. Du får solid undervisningskompetanse i to fag. I tillegg har du pedagogikk, fagdidaktikk og praksis (til sammen 100 dager). Det er også mulighet til å reise på utveksling. Våre lektorstudenter på standen kan fortelle deg mer om utdanningen.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/361218/lektorutdanning_for_trinn_8-13_-_master

Pedagogikk

Har du lurt på hvorfor vi blir slik vi blir? Pedagogikk er en vitenskap som er opptatt av mennesker og samfunn, hvordan mennesker utvikler seg, samhandler og lærer. Møt oss for å høre om hva slags betydning bosted og oppvekstsvilkår har for utdanning.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/276669/pedagogikk_-_bachelor

 

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er en utdanning som gir deg kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og tilrettelegge for god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov. Møt oss på standen for å høre mer om hvordan du med en spesialpedagogisk utdanning kan medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/501118/spesialpedagogikk_-_bachelor

Samfunnsfag og juridiske fag

Rettsvitenskap

Har du lyst til å jobbe med lov og rett? Er du samfunnsengasjert? Da vil jusstudiet kanskje være noe for deg.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/274286/rettsvitenskap_-_master

 

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Kommuner, regioner, stat og organisasjoner trenger folk som kan delta i og lede planoppgaver. Som samfunn skal vi over i ei grønn framtid, med nye næringer, teknologi og tjenester. Det blir et større kulturelt mangfold, en eldrebølge, og et økende behov for tverrfaglig kunnskap. På standen til Samfunnsplanlegging og kulturforståelse får du vite mer om hva en jobb som samfunnsplanlegger kan bety for deg.

 På standen: 

"Hvordan skape en mer bærekraftig by? 

Bryr du deg om bærekraftsmålene? Hvordan kan vi bidra lokalt til å skape en bærekraftig framtid? Bli med studenter i samfunnsplanlegging og kulturforståelse å tenke om hvordan vi kan gjøre Tromsø til en mer bærekraftig by. Hvor trenger vi nye møteplasser, bedre sykkelvei, nye grøntområder? Her kan du lære mer om studiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og også bidra med forslag til hva som kan gjøre byen vår bedre!

les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/276304/samfunnsplanlegging_og_kulturforstaelse_-_bachelor

Sosialantropologi

Kunnskap om kulturer verden over er viktigere enn noensinne! Ønsker du å forstå mer om hvordan mennesker lever rundt om i verden, og hvorfor folk er forskjellige? Gjennom feltarbeid og deltakende observasjon, studerer sosialantropologer ulike kulturer og samfunn fra innsiden, for å forstå ulike livsbetingelser og selvforståelse.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282755/sosialantropologi_-_bachelor

 

Sosiologi

Sosiologi er et fag som lærer deg til å forstå samhold og konflikter mellom mennesker og mellom grupper i samfunnet. Kom innom standen og prat med våre masterstudenter.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/276740/sosiologi_-_bachelor

Statsvitenskap

Er du nysgjerrig på konflikt og endring lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Vil du jobbe med klima- og miljøspørsmål, eller ulikheter i samfunnet? Vil du bidra til utviklingen i Nord? Da trenger du solide kunnskaper om politikk og samfunn. På standen til statsvitenskap får du vite hvilke dører studiet kan åpne for deg!

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279231/statsvitenskap_-_bachelor

Økonomiske og administrative fag

Ledelse, innovasjon og marked

Er du interessert i ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter? Studiet gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, innovasjons- og markedsføringsspørsmål i private og offentlige organisasjoner.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279756/ledelse_innovasjon_og_marked_-_bachelor

Samfunnsøkonomi

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er et treårig studium som gir deg solid kjennskap til de grunnleggende delene av teoretisk-økonomisk analyse og skal sette deg i stand til å anvende denne analysen på samfunnsøkonomiske problemstillinger.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282747/samfunnsokonomi_-_bachelor

Økonomi og administrasjon

Er du interessert i økonomi og kan tenke deg en utdannelse hvor du kan jobbe i de aller fleste bedrifter? Da er kanskje studiet i økonomi og administrasjon noe for deg. UiT tilbyr bachelorprogrammet i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279736/okonomi_og_administrasjon_-_bachelor

Reiselivsfag, idrett og friluftsliv

Arctic Adventure Tourism

Arctic Adventure Tourism er et studie som blander teori og praksis. Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med eller designe bærekraftige natur-/kultur-opplevelser for turister.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/360168/arctic_adventure_tourism_-_bachelor

Arctic Nature Guide

Er du eventyrlysten? Kombiner studier med opplevelser ved å ta årsstudium på Svalbard. Besøk standen og få høre litt om hva man får være med på i løpet av studiet.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/345066/arctic_nature_guide_-_one_year_programme

Arktisk friluftsliv

Er du glad i naturen og ønsker du kunnskap om utøvelse av trygt og sikkert friluftsliv? Da er kanskje reiselivsstudier noe for deg? Besøk standen til arktisk friluftsliv og hør om alle de spennende tingene de får oppleve i løpet av studiene.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/345108/arktisk_friluftsliv_-_bachelor

Idrett

Synes du idrett, trening og helse er spennende? Hva med å kombinere dine interesser med et studie så dette blir din yrkesvei? Studiet kan tas både som bachelor (treårig) og årsstudium i både Tromsø og Alta.

 

Les mer om studiet i Tromsø her: https://uit.no/utdanning/program/345134/idrett_-_bachelor

Les mer om studiet i Alta her: https://uit.no/utdanning/program/345120/idrett_-_bachelor

Northern studies

Er du interessert i hvordan livet i den nordligste delen av verden påvirker naturressurser, politikk og økonomi? Vil du lære mer om hva som er unikt for denne regionen? Da er kanskje årsstudiet i Northern studies noe for deg!

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/348699/northern_studies_-_one_year_programme

Ingeniør, sivilingeniør

Anvendt fysikk og matematikk

Fysikk og matematikk har aldri vært viktigere enn i dagens samfunn! Spennende teknologiske hjelpemidler og anvendelser drives frem basert på fysikk og matematikk, slik som smartphones, spamfiltre og ansiktsgjenkjenning i digitale kamera, for ikke å snakke om søking på internett. Ta turen innom standen og hør mer om studiet.

 På standen: Kunstig intelligens og hemmeligheten bak selvkjørende biler.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/324988/anvendt_fysikk_og_matematikk_sivilingenior_-_mas

Automasjon

Kunne du tenke deg å utvikle smarte løsninger som utfører oppgaver helt av seg selv? Da er kanskje studiet i automasjon noe for deg!

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/280715/automasjon_ingenior_-_bachelor

Bygg/VVS

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trengs for at samfunnet skal fungere.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/446201/bygg_ingenior_-_bachelor 

Datamaskinsystemer

Har du interesse for teknologi, IT og data? Som informatiker er du aktivt med å påvirke den teknologiske utviklingen. Vi kan knapt huske tiden før Facebook og Google, og mobiltelefonen klarer vi oss ikke uten.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=558927

Droneteknologi

Bruk av sivile droner har eksplodert de siste årene og brukes blant annet i foto- og filmoppdrag, søk og redning, kartleggings- og prosjekteringsarbeid og ikke minst innen forskning, f.eks innen miljøovervåkning. Utdanningen gir en helt unik og etterspurt kompetanse og gir deg mulighet til å bidra inn i en ny og svært raskt voksende bransje

 På standen: Utstilling av ulike droner.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/446019/droneteknologi_ingenior_-_bachelor

Energi, klima og miljø

Opptatt av klima og miljø? Da kan dette være studiet for deg, og gir deg mulighet for å jobbe med dagsaktuelle spørsmål om fornybar energi.

 På standen: Film om fornybar energi + vindmøller og solcellepanel

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282395/energi_klima_og_miljo_sivilingenior_-_master

Helseteknologi

Studiet i helseteknologi kvalifiserer til en teknologisk yrkeskarriere i helseteknologi innen helsevesen og industri.  Studieretningen er praktisk, kreativ og forskningsnær, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. 

 På standen: Programmer micro:bit

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/560071/helseteknologi_-_informatikk_sivilingenior_-_mas

Nautikk

Studer Nautikk ved UiT Norges Arktiske Universitet, eneste studiested i Norge som gir ingeniørutdanning i tillegg til den teoretiske utdanningen til D1 (Sjøkaptein). Studiet gir mange spennende og utfordrende karrieremuligheter innenfor de ulike delene av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt.

 På standen: Bærbar skipsimulator

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282924/nautikk_ingenior_-_bachelor

Prosessteknologi

Norge har en stor og mangfoldig prosessindustri som trenger dyktige ingeniører som kan designe og beregne gode prosessanlegg. Ta turen innom standen og hør om dette kanskje er studiet for deg.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/499778/prosessteknologi_ingenior_-_bachelor_ordinaer_y

Romfysikk

Studiet i romfysikk handler om hvordan du kan bruke raketter, satellitter og bakkeinstallasjoner, som for eksempel radar, til å studere den øvre polare atmosfære og det nære verdensrom. Nordlyset er ett blant flere fenomener i jordas øvre polare atmosfære som oppstår på grunn av vekselvirkningen mellom jordas og solas atmosfære. Slike studier er viktige, både for å forstå vår egen planets atmosfære og overvåke dens forandringer, men også fordi det kan hjelpe oss å beskytte viktig infrastruktur som kraftledninger, rørledninger og satellittsystemer.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282393/romfysikk_sivilingenior_-_master 

Naturvitenskapelige og teknologiske fag

Biologi

Biologistudiet tar utgangspunkt i nordområdene og du vil få bred kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom disse.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/274284/biologi_klima_og_miljo_-_bachelor

Bioteknologi

Bioteknologi er utvikling av nye produkter og metoder basert på vev og celler fra dyr, planter og mikroorganismer. Viktige nyvinninger på områder som medisin, næringsmiddelindustri, havbruk, landbruk og miljøteknologi er i dag ofte basert på bioteknologisk kompetanse. 

Ler mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/268961/bioteknologi_-_bachelor

Fysikk

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som er basert på kunnskap om fysikk. Fysikere jobber også med undersøkelse og forståelse av naturfenomener.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/282396/fysikk_-_bachelor

Geologi

Geologi er studiet av vår planet. Geologer jobber for å finne ut hvordan klimaet har forandret seg gjennom historien med naturlige klimasvingninger. De vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras og andre naturkatastrofer.

 På standen: AR-sandkasse. Lek med landskap og kart i en sandkasse!

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279541/geologi_-_bachelor

Informatikk

Lurer du på hvordan Google klarer å søke opp ordet ditt i løpet av sekunder? Da er du kanskje litt interessert i data, teknologi og programmering? Prøvd deg på aktivitet med LittleBits og MicroBits.Ta turen innom standen til informatikk, og hør og bachelor og sivilingeniørstudiet.

 På standen: Utstilling av en 3D-printer.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279505/informatikk_-_bachelor

Kjemi

Kjemifaget og kjemisk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv. Det kreves høyt utdannede kjemikere som for eksempel kan jobbe med å løse miljø- og klimaproblemene.Velger du kjemi ved UiT Norges arktiske universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

 På standen: Utstilling av proteiner i 3D, CO2

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279717/kjemi_-_bachelor

Luftfartsfag

Flygerutdanninga ved UiT Norges Arktiske Universitet er en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Studiet er Norges eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning, og gir i tillegg til et CPL-sertifikat en bachelorgrad. Utdanningen er skreddersydd i samarbeid med bransjen, og plasseringen i Nord-Norge gir studentene en unik flyopplæring i arktiske forhold.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/275406/luftfartsfag_-_bachelor

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

Barnevern

Hvis du er en som er engasjert i mennesker rundt deg og ønsker å jobbe med barn og unge kan barnevern passe for deg.  Det trengs engasjerte medarbeidere i barnehager, skoler, ungdomsinstitusjoner, innen psykisk helsevern og barnevernet.

UiT tilbyr bachelor i barnevern i:

Alta (fulltid): https://uit.no/utdanning/program/344974/barnevern_-_bachelor

Harstad (fulltid): https://uit.no/utdanning/program/444428/barnevern_-_bachelor

Tromsø (deltid):  https://uit.no/utdanning/program/444740/barnevern_deltid_-_bachelor  

Bioingeniørfag

Bioingeniører er både ingeniører og helsearbeidere. De er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes arbeid er viktig for å stille diagnose, og kontrollere den behandlingen pasienter får.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/277240/bioingeniorfag_-_bachelor

 

Biomedisin

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer. Møt studenter som studerer biomedisin og hør om studiehverdagen.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279600/biomedisin_-_bachelor

Ergoterapi

Ergoterapi er et praktisk og kreativt studie for deg som vil arbeide med menneskers helse og aktivitet i ulike aldre og livssituasjoner. 

 

Les mer om studiet her:  https://uit.no/utdanning/program/279964/ergoterapi_-_bachelor

Ernæring

Studiet i ernæring gir deg en bred innføring i omsettingen av maten i kroppen, og hvordan optimalt kosthold kan være med å forebygge sykdom.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/446405/ernaering_-_bachelor

Farmasi

Synes du det er spennende med naturvitenskap, teknologi og helsefag? Da er kanskje farmasi studiet for deg. Snakk med farmasistudenter på stand og lær om hverdagen som farmasistudent.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/281335/farmasi_-_bachelor

Medisin

Et studie som studie gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/274285/medisin_profesjonsstudium

Fysioterapi

Synes du det er spennende å lære om kropp, bevegelse og funksjon? Da kan studiet i fysioterapi være noe for deg

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279978/fysioterapi_-_bachelor

Paramedisin

Som paramedisiner (paramedic) tilbyr du befolkningen akuttmedisinsk beredskap, undersøkelse, behandling og sortering til riktig nivå i helsetjenesten. Paramedisinere har i hovedsak sitt arbeid innen ambulansetjenesten og utfører medisinske oppgaver utenfor sykehus med betydelig krav til selvstendighet.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/554977/paramedisin_-_bachelor

Psykologi

Psykologien studerer atferd og opplevelser med tanke på å forstå hvorfor vi er som vi er. Det er mulig å velge mellom fler ulike studieprogram innen psykologi - kom innom standen for en snakk om hvilke muligheter som fins.

 

Les mer om årsstudiet her: https://uit.no/utdanning/program/283023/psykologi_-_arsstudium

Les mer om bachelorstudiet her: https://uit.no/utdanning/program/279743/psykologi_-_bachelor

Les mer om profesjonsstudiet her: https://uit.no/utdanning/program/279737/psykologi_profesjonsstudium

Radiografi

Utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i en teknologisk avdeling der du anvender stråling for å utrede eller behandle mennesker. Du lærer å vurdere pasientens helhetlige helsesituasjon, samtidig som du utreder eller behandler pasienten.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279991/radiografi_-_bachelor

Sosialt arbeid

Hvis du er en samfunnsengasjert person, og ønsker å jobbe med mennesker kan studiet i sosialt arbeid være noe for deg. Du kan bidra med engasjement og hjelpe mennesker til å få styrke til å mestre utfordringer i livet.

UiT tilbyr bachelor i sosialt arbeid i:

Alta (fulltid): https://uit.no/utdanning/program/345083/sosialt_arbeid_-_bachelor

Tromsø (deltid, samlingsbasert): https://uit.no/utdanning/program/361194/sosialt_arbeid_deltid_samlingsbasert_-_bachelor

Sykepleie

Som sykepleier er du der når liv tar til og når liv tar slutt, når mennesker får vite at de har alvorlig sykdom, når mennesker får vite at de har blitt friske, eller når de får vite at de aldri kan bli friske igjen. Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de viktigste hendelsene i livet.

 

Les mer om bachelor i sykepleie på våre fire studiesteder her:

Tromsø og Hammerfest: https://uit.no/utdanning/program/279993/sykepleie_-_bachelor

Narvik: https://uit.no/utdanning/program/447696/sykepleie_-_bachelor

Harstad: https://uit.no/utdanning/program/445430/sykepleie_-_bachelor

Tannpleie

Som tannpleier får du jobbe teknisk, allsidig og variert. Tannpleierne jobber hovedsakelig med sykdomsforebyggende og helsefremmende tannhelse og er ofte den første som møtet pasienten. De undersøker tenner, munnhule og helsevaner og skal kunne tilrettelegge tiltak overfor enkeltpersoner og grupper med tannhelseproblemer.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/284228/tannpleie_-_bachelor

Vernepleie

Bachelor i Vernepleie er en treårig kombinert helse- og sosialarbeiderutdanning for deg som vil bidra til like muligheter og god livskvalitet for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser.Vernepleiere er attraktive på arbeidsmarkedet med jobbmuligheter innen hjemmetjenester for utviklingshemmede, eldre, rus og psykiatri mm. Fulltidsstudiet er lokalisert i Harstad, med deltidsstudier lokalisert i alle de tre nordligste fylkene.Ønsker du å vite mer om vernepleieutdanningen og muligheter for yrkeskarriere og videreutdanning, kom bortom standen for en prat.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/442914/vernepleie_-_bachelor

Tannlege/odontologi

Odontologi eller tannlegestudiet er et studie med vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av ny datateknologi.Odontologi er et fag i stadig utvikling, samtidig som det kombinerer medisin og håndverk i samspill med mennesker. Å være tannlege er både utfordrende, krevende og givende.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/284209/odontologi_-_master

Marine fag

Akvamedisin

Akvamedisinstudiet er et integrert masterprogram som går over fem år. Fullført studium i akvamedisin gir lovregulert rett til yrkestittelen fiskehelsebiolog. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett) på lik linje med veterinærer. Akvamedisinstudiet er et naturvitenskaplig studium hvor en trenes i å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/268952/akvamedisin_-_master

Fiskeri- og havbruksvitenskap

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan være med på å utvikle og realisere fremtidens marine næring. Marine ressurser og utviklingen av marin sektor (fiskeri, havbruk og bioteknologi) er tillagt en nøkkelrolle i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er et tverrfaglig og næringsrettet utdanningsprogram.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/268899/fiskeri-_og_havbruksvitenskap_-_bachelor

Sikkerhetsfag

Internasjonal beredskap

Vi lever i en urolig verden, og behovet for å utdanne mennesker som kan yte nødvendige tjenester i ulike krisesituasjoner, er stort. Studiet passer for deg som ønsker å lære mer om samfunnssikkerhet og beredskap, og sikter deg inn på viktige funksjoner som skal håndtere uønskede hendelser samt samvirke blant beredskapsaktørene.

 

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/443852/internasjonal_beredskap_-_bachelor

Samfunnssikkerhet og miljø

Ønsker du å bidra til at samfunnet blir et tryggere sted for mennesker, miljø og ressurser? Bachelorstudiet i samfunnssikkerhet og miljø er et samfunnsvitenskapelig studium som gir innsikt i hvordan man kan styrke beredskapen, håndtere risiko og ivareta sikkerheten i samfunnet.

 På standen: Info på skjerm og quiz

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/279748/samfunnssikkerhet_og_miljo_-_bachelor

Kart over standområdet 2019

Omvisninger i 2019

Er du nysgjerrig på hvordan det ser ut rundt om på campus? Da kan en av omvisningene være noe for deg!

Vi har to ulike omvisninger under Åpen dag, en for deg som er interessert i helsefag og en for deg som er interessert i realfag.

Helsefagomvisningen går fra Solhallen (der alle standene er) til MH-bygget (Medisin- og helsefagbygget) hvor dere får en liten omvisning inne i bygget og en tur inn på ferdighetsrommet for sykepleierutdanningen (hvor sykepleiestudentene øver på alt fra å sette kanyler til førstehjelp) og «det røde rom».

Realfagomvisningen går fra Solhallen (der alle standene er) til Teknologibygget hvor dere får være med i simulatorrommene og se på simulatorene som brukes til undervisning for mange av ingeniørstudiene.

Omvisning helsefag - 11:15 & 13:00Omvisning realfag - 11:15 & 13:00

Ansvarlig for siden: Johanne Sofie Lund
Sist oppdatert: 04.03.2020 14:00