Åpen dag ved UiT i Tromsø 2017

Velkommen til Åpen dag ved UiT i Tromsø 17. oktober 2017

Åpen dag gjennomføres for første gang i år i Tromsø, og er en flott mulighet for å besøke campus, lære om studietilbudet til UiT og bli litt bedre kjent med studenttilværelsen.

Arrangementet er gratis og vil bestå av populærvitenskapelige foredrag med aktuelle tema, spennende aktiviteter og interessante stands. 

Tidspunkt: 09.30-14.00 

Sted: Solhallen i Teorifagbygget, hus 1. UiT i Breivika. 

Program

09.30 Standområde åpner (Solhallen, Teorifagbygg 1)
09.30-14.00 Stand og aktiviteter
10.00-10.20 Foredrag: Studier og studentliv ved UiT Norges arktiske universitet i Aud. 1. Teorifagbygget.
11.30-11.50 Foredrag: Studier og studentliv ved UiT Norges arktiske universitet i Aud. 1. Teorifagbygget.
12.15-12.45 Populærvitenskapelig foredrag 1 (seks ulike foredrag kjøres parallelt)
13.00-13.30 Populærvitenskapelig foredrag 2 (seks ulike foredrag kjøres parallelt)

Stands

Humanistiske fag, mediefag

 • Medieproduksjon
 • Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap
 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • Likestilling og kjønn
 • Arkeologi
 • Teologi
 • Religionsvitenskap
 • Historie
 • Filosofi

Kunst- og musikkfag

 • Faglærerutdanning i musikk 
 • Kunsthistorie
 • Musikkutøving- fagstudium
 • Drama og teater
 • Samtidskunst
 • Integrert master i landskapsarkitektur

Språk og litteratur

 • Språk og litteratur, finsk, kvensk og samisk
 • Språk og litteratur, russisk og spansk
 • Språk og litteratur, engelsk og nordisk
 • Russlandstudier

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

 • Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
 • Grunnskolelærerutdanning5. - 10. trinn
 • Pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Lektorutdanning for trinn 8. - 13
 • Barnehagelærer

Samfunnsfag og juridiske fag

 • Rettsvitenskap
 • Samfunnsplanlegging og kulturforståelse
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Statsvitenskap

Økonomiske og administrative fag

 • Ledelse, innovasjon og marked
 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi og administrasjon

Reiselivsfag, idrett og friluftsliv

 • Arktisk friluftsliv
 • Arctic Nature Guide
 • Arctic Adventure Tourism
 • Idrett

Ingeniør, sivilingeniør

 • Informatikk
 • Droneteknologi
 • Helseteknologi
 • Nautikk
 • Automasjon
 • Prosessteknologi
 • Energi, klima og miljø
 • Romfysikk
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Alternative opptaksveier - realfagskurs, forkurs og y-vei

Naturvitenskapelige og teknologiske fag

 • Bioteknologi
 • Biologi, klima og miljø
 • Luftfartsfag
 • Matematikk og statistikk
 • Informatikk
 • Geologi
 • Kjemi
 • Fysikk

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

 • Bioingeniør
 • Biomedisin
 • Ergoterapi
 • Ernæring
 • Farmasi
 • Fysioterapi
 • Medisin
 • Odontologi
 • Psykologi
 • Radiografi
 • Sykepleie
 • Tannpleie
 • Vernepleie

Marine fag

 • Akvamedisin
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap

Sikkerhetsfag

 • Samfunnssikkerhet og miljø
 • Sikkerhets og miljø

Aktiviteter

 • Bli med på aktivitet på UNNs ferdighets- og simuleringssenter
 • En reise inn i ditt hode - anatomisk avdeling ved UiT. 
 • Omvisning på Arkeologi
 • Omvisning i rettssalen
 • Bygg med elektroniske byggeklosser
 • Programmer en Micro:bit
 • Demo av nevrale nettverk for kunstig intelligens
 • Havbunnens avsløringer om klimaendringene 
 • Mønskergjennkjenning i musikk
 • Helautomatisert coctail-mixer
 • Demo av robotarm 
 • Duokopter
 • Prøvekjør Segway
 • Hvordan ser verden ut gjennom VR-briller?
 • Fysiologidemonstrasjon - hvordan isolerer pels og fjær
 • Test spensten din
 • Analyse av kroppen

Foredrag

Marius Storvik

"Kardemommeloven eller menneskerettigheter"
Kl. 12.15 og 13.00. 
Kardemommeloven fungerte godt i Kardemomme by, men er kardemommeloven et godt alternativ til juss og menneskerettigheter?

Sigrid Brækkan

"Blodig alvor"
Kl. 12.15 og 13.00

Visste du at hver time rammes minst en nordmann av venøs blodpropp? Og at i halvparten av tilfellene vet man ikke hva som var årsaken til blodproppen?

Venøs blodpropp er en alvorlig tilstand med høy dødelighet, som rammer både menn og kvinner i alle aldre. Men, hvordan oppstår egentlig blodpropp? Og hvordan kan vi finne ut hvem som er i risikosonen for å få blodpropp? I dette foredraget vil du få vite mer om hva venøs blodpropp er, og hvordan vi på K.G. Jebsen Senter for tromboseforskning jobber for å finne svar på disse spørsmålene.

Bjarte Aarmo Lund

"Antibiotikaresistens på nært hold"
Kl. 12.15 og 13.00
Antibiotikaresistente infeksjoner vil i løpet av det neste 30 årene drepe flere enn kreft hvis vi ikke gjør noe nytt. Ved å studere hvordan de biologiske maskinene som gjør bakteriene resistente mot antibiotika ser ut på atomnivå, kan vi designe nye legemidler og ta opp kampen mot bakteriene. Bli med inn i en verden mye mindre enn noe mikroskop kan vise. 

Steffen Borge

"Fotballens filosofi"
Kl. 12.15 og 13.00
Noen ganger taper det beste laget i fotball. Eller er det egentlig sånn? Det kan dukke opp noen filosofiske problemer når vi undersøker om det beste laget faktisk taper. Konklusjonen kan bli at det beste laget alltid vinner. I dette foredraget kan du få med deg noen tips om hvordan du kan argumentere for laget ditt i neste fotball-diskusjon, uansett om det ble seier eller tap. 

Eivind F. Kleiven

"Fjellets dynamikk"
Kl. 12.15 og 13.00
Noen år yrer det av dyreliv på fjellet. Man kan se fjellrevvalpene vimse rundt, snøugla vokter de små haugene i terrenget, fresende lemen hopper fram fra hver tue man går forbi og man hører de karakteristiske rypesteggen kakle i fjellsidene. Mens i andre år er fjellene preget av en overveldende stillhet, det kan virke helt dødt. Hvordan kan dette ha seg?

Trond Wiesener

"Bør du tøye ut etter trening?"
Kl. 12.15 og 13.00
Trening og kropp er i fokus som aldri før. Mange lurer på om det er viktig å tøye ut etter en treningsaktivitet. På nett og i media får man motstridende svar. De er til dels dårlig begrunnet og synliggjør manglende kunnskap om hvordan kroppsvev reagerer på strekk. Muskler inneholder ulike vev med ulike egenskaper som krever forskjellig tilnærming. Mekanismene som regulerer muskelens lengde ligger i det sentrale nervesystemet og på mikronivå i muskelen. Troen på at muskler forkortes eller at det er mulig å forlenge muskler etter trening ser fortsatt ut til å være inngrodd. Å tøye ut etter trening kan være hensiktsmessig som velværeopplevelse. 

 

Hvem passer Åpen dag for?

Åpen dag passer for 2. klasse ved videregående skoler, men det er også nyttig for andre årstrinn eller andre som er interessert i å studere ved UiT Norges arktiske universitet. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om program, tilrettelegging eller annet, ta kontakt med oss på e-post: skolebesok@uit.no. Ansvarlig for siden: Stine-Marie Andreassen
Sist oppdatert: 13.10.2017 10:50
Skip to main content