Lærling ved UiT?

UiT er en av de sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. UiT omsetter pr 31.12.17 for 3 772 684, har 3 487 årsverk, og 16 476 studenter. UiT kan som arbeidsgiver tilby spennende jobber og mulighet for utvikling.

Opplæringskontoret UiT

UiT er et godkjent opplæringskontor som er med på å tilby viktige læreplasser, og har for 2019 mål om å ha 22 lærlinger ansatt.  UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen. 

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

  • IKT-servicefaget
  • Dataelektronikerfaget
  • Mediegrafikerfaget
  • Automasjonsfaget
  • Industrimekanikerfaget
  • Fotograffaget
  • Akvakulturfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget (søker om godkjenning våren 2019)

I tillegg til disse fagområdene hvor vi allerede har lærlinger vil vi kunne ta imot nye lærlinger i anleggsgartnerfaget, renholdsfaget og i noen tilfeller laboratoriefaget.

Krav til søker

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

 

 

 Ansvarlig for siden: Benedicte Andersen Kristensen
Sist oppdatert: 21.01.2019 10:16

Kontaktinformasjon

Dersom du som lærling skulle ønske å søke om lærlingplass hos oss, kontakt lærlingeansvarlig:

Benedicte A Kristensen på epost: benedicte.a.kristensen@uit.no.