Lærling ved UiT?

UiT er en av de sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. UiT omsetter pr 31.12.16 for 3 680 409, har 3444 årsverk, og 16 152 studenter. UiT kan som arbeidsgiver tilby spennende jobber og mulighet for utvikling.

UiT - selvstendig lærebedrift

UiT er en godkjent selvstendig lærebedrift som er med på å tilby viktige læreplasser, og har som mål å til enhver tid ha ansatt 22 lærlinger. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen. Vi har lærlinger innen flere fag, herunder bl.a. fotograf, mediegrafiker, dataelektroniker, med mer.


Krav til søker

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

 

 

 Ansvarlig for siden: Benedicte Andersen Kristensen
Sist oppdatert: 24.08.2017 11:35

Kontaktinformasjon

Dersom du som lærling skulle ønske å søke om lærlingplass hos oss, kontakt lærlingeansvarlig:

Benedicte A Kristensen på epost: benedicte.a.kristensen@uit.no.

Skip to main content