Summer in Tromsø

Empiri i lingvistikk ved UiT: sommer 2014

Tre arrangement som fokuserer på bruk av empiri i lingvistikk skal holdes ved UiT Norges arktiske universitetet i juni 2014.

18. juni lanserer vi TROLLing-nettsiden, et søkbart arkiv for lingvistiske data og statistisk kode som støtter empirisk forskning på språk over hele verden.

19. juni arrangerer vi en workshop om verbs grammatiske profiler med spesielt fokus på verbs morfologi og distribusjon.

20.-21. juni arrangerer vi Kognitivt sommerseminar på vegne av NORKOG (Norsk forening for kognitiv lingvistikk). Arbeidsspråk for sommerseminaret er norsk (pluss andre nordiske språk).

NB! Bestill flybilletter og hotell så snart som mulig. Tromsø er en populær destinasjon når vi har midnattssol.