Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU." /> Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU." />
KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Våren universitetene plutselig ble digitale

Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU.

uit.no/nt/kvant

(For English information, see the links below) 

For oss som jobber i og med høyere utdanning skjedde det noe revolusjonerende den 12. mars 2020. Norge stengte da ned alle skoler og universiteter samtidig som store deler av verden gjorde det samme. NTNU måtte som mange andre institusjoner digitaliseres på en helg. Torsdag stengte campus og på mandag måtte vi ha noe klart. Mye har gått bra, men vi har mye å lære av å reflektere og evaluere over hvordan det gikk denne våren da vi litt plutselig ble digitale.  

På Excited senter for fremragende IT utdanning skjedde det mye i perioden etter 12. mars. I løpet av de første 48 timene skrev vi Digitaliseringsvettreglene, en kort og konsis guide til digitalisering i rekordfart [1]. Nå, 10 uker senere står jeg fortsatt for disse. Men den som kanskje stikker seg ut som den viktigste nå er nr. 2 “Gjør det du er komfortabel med, men tør å prøve noe nytt.” Jeg har lært at det er viktig å ikke gape over for mye i jungelen av verktøy, tips og reglement, men det er samtidig viktig å tørre å prøve seg. Det er mange som har vist mot og endringsvilje i denne perioden, og i tiden som ligger foran oss er det viktig at vi tar med oss dette. 

Vi har samlet inn erfaringer fra både studenter og ansatte i form av en spørreundersøkelse sendt ut en uke etter at undervisningen ble nettbasert. Vi fant at det er mye som har gått veldig bra. Som en student så fint sa det “Jeg vet ikke om hvordan det kunne vært gjort annerledes for at det skulle blitt bedre. Til å være i den situasjonen vi er i synes jeg det er et godt studietilbud! “

Likevel ser vi noen aspekter det er viktig at studenter, faglærere og ledere tar med seg fremover [2]. Nettbasert undervisning krever en stor grad av selvstendighet og er en uvant struktur for studentene. Her er vår anbefaling at studentene må ta aktivt intitiativ til å delta i både formelle og uformelle undervisningsaktiviteter: ta kontakt med medstudentene dine, delta i diskusjonsforum og planlegg studiehverdagen din så den passer deg. Videre ser vi at ansatte legger ned en formidabel innsats, men noen opplever at det er vanskelig å aktivisere studentene på samme måte i det digitale undervisningsrommet. Her er vår anbefaling å være tydelig i både kommunikasjonen og forventingene til studentene: sett i gang forum for hjelp og støtte, hjelp studentene med å strukturere læringen og informer mye. Til slutt har vi også noen anbefalinger til ledere og administratorer. Denne dugnaden har kostet mye av både studenter og faglærerne, all støtte og fasilitering settes pris på.  

Nå som vi har mer enn en helg på å planlegge undervisningen til høsten så har vi muligheten til å ta et steg tilbake og reflektere over hva hensikten med undervisningen er, og hvordan denne oppnås på best mulig måte innenfor de forutsetningene vi har. Kanskje kan man nå læringsmålene like bra eller bedre ved å tenke litt alternativt. Det aller viktigste vi har sett fra våre resultater er at de menneskelige relasjonene er essensielle for læringen. Studentene savner medstudentene sine, og de diskusjonene som oppstår på lab og mellom forelesninger. Foreleserne savner studentene sine, det å se ansikter som nikker når de snakker. Ledere og administratorer savner de uformelle interaksjonene som skjer når man møtes tilfeldig. Uansett hvor nettbasert undervisningen blir i fremtiden, husk å ta vare på menneskene.

Våren 2020 vil stå igjen som et spesielt semester, for både studenter og ansatte. I en verden hvor det er mye å være bekymret for, så syns jeg dette semesteret har vist at det for håp for universitets og høyskolesektoren i fremtiden. I KvaNT seminaret på UiT 20. Mai ble jeg blant annet spurt om hvordan jeg så for meg dette ville påvirke undervisningen om vi noen gang kom tilbake til det normale [3]. I mitt svar velger jeg å fokusere på de positive mulighetene. Jeg tror at denne erfaringen gjør oss alle litt tryggere innenfor det digitale handlingsrommet. Jeg håper vi kommer ut av det med en større forståelse av de menneskelige perspektivene på læring. Og jeg vet vi kommer til å ha lært mye av det her!

 

These links are all in English or both! 

[1] Digitaliseringsvettreglene: https://www.universitetsavisa.no/koronavirus/2020/03/13/Tips-til-digitalisering-i-rekordfart-21339143.ece

[2] Rapporter og informasjon fra Excited: https://www.ntnu.edu/excited/experiences-and-takeaways-from-the-first-two-weeks-of-a-fully-digital-ntnu

[3] Presentasjonen fra KvaNT-seminar 20.05.20: https://ntnu.box.com/s/xkkq5ymmie4iqbssguonuori59qw6e23 

Innlegget er basert på en presentasjon gitt på KvaNT-seminar 20. mai 2020Se opptak av seiminaret her.
Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 03.09.2023 20:47