Samarbeidspartnere

Prosjektets primære samarbeidspartnere er UiT (NT-fak, HSL-fak), Tromsø IL, Olympiatoppen nord og NTG, avdeling Tromsø. I tillegg inngår følgende nære samarbeidspartnere; Troms, Finnmark og Hålogaland fotballkretser, Troms og Finnmark idrettskretser, og videregående skoler med idrettslinjer i Troms og Finnmark.Ansvarlig for siden: Maja Kristine Olsen
opprettet: 14.01.2019 09:22