Fra toppidrett til folkehelse

Prosjektorganisering

Det er etablert en styringsgruppe som har det overordnede ansvaret for at prosjektet fyller sine forpliktelser, har god fremdrift og når sine målsettinger. Styringsgruppen ledes av Idrettshøgskolen ved UiT. Helsefak og NT. Fak. har en representant hver i styringsgruppen, Tromsø IL og Olympiatoppen nord en representant hver. Troms Fylkeskommune har observatørstatus i styringsgruppa. Det er også opprettet referansegrupper med representanter fra de involverte fakultetene, Tromsø IL, NTG, Olympiatoppen, fotball- og idrettskretsene i Troms og Finnmark, som skal gi innspill til prosjektledelsen og styringsgruppen.