Fra toppidrett til folkehelse

Forankring

Prosjektet er forankret i UiT Norges arktiske universitet sine strategiske tematiske satsinger (Helse, velferd og livskvalitet). Flere fakultet ved UiT er involvert. Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet er eier av prosjektet. Idrettshøgskolen samarbeider med Fakultetet for naturvitenskap og teknologi og Fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning.

Prosjektet er knyttet til ”Corpore Sano” som er et tverr-fakultært forankret prosjekt der Fakultetet for naturvitenskap og teknologi og Det helsevitenskapelige fakultet er engasjert.