Fra toppidrett til folkehelse

Prosjektmål

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om trening og treningsbelastning hos unge idrettsutøvere med et mål om å redusere skade og feiltrening innenfor idrett. Denne kunnskapen vil bli videreført til et breddeidretts- og et folkehelseperspektiv.

Det er et sterkt ønske å knytte nærmere bånd om samarbeid mellom forskere ved UiT og idretten i Tromsø og Nord-Norge. Olympiatoppen Nord og toppidrettsutøvere i Tromsø har gjentatt ganger fremhevet betydningen av å få etablert en møteplass i Tromsø der trenings- og testlab inngår som sentrale elementer.

 

  • Delmål 1: Ved hjelp av analyseverktøy å måle virkningen av trenings-belastningen på prestasjonsevne og generell velvære.
  • Delmål 2: Å styrke infrastrukturen for forskning på trening, fysisk aktivitet og helse gjennom etablering av et moderne forskningslaboratorium.
  • Delmål 3: Å skape et møtested for erfaringsutveksling av kompetanse om trening mellom forskere, trenere og idrettsutøvere fra ulike idretter.
  • Delmål 4: Å formidle ny kunnskap om treningsbelastning og skadeforebygging til trenere innenfor breddeidretten i Troms og Finnmark.
  • Delmål 5: Å formidle ny kunnskap om treningsbelastning og skadeforebygging til lærere og elever i idrettslinjer ved videregående skoler i Troms og Finnmark.

Prosjektmål