Den andre verdenskrigen i nord

Publikasjoner

 

Michelet, hjemmefronten og jødene

Fredrik Fagertun følger opp debatten om Marte Michelets omdiskuterte bok Hva visste hjemmefronten?: Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet med en kronikk i avisa Nordlys 17. januar 2019. I kronikken understrekker han at kilder må brukes forsiktig og påpeker viktigheten å ta opp og skape debatt om tabuiserte, følsomme og ubehagelige temaer.


 

«Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945»

Baard Herman Borge som er tilknyttet forskningsprosjektet "Den andre verdenskrigen i nord" er medforfatter av den nylig utgitte boka: «Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945» (Scandinavian Academic Press, 2018). Boka ble presentert ved UIT den 10. desember 2018.


 

Wehrmacht i Norge


Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått gode tall og en samlet fremstilling i rapporten Wehrmacht i Norge utarbeidet av  Kjetil Korsnes og Olve Dybvig. De har undersøkt et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge.  Rapporten viser hovedtrekkene i utviklingen av antallet tysk personell i Norge fra april 1940 til mai 1945. Tysk personell er her inndelt i fire store grupper: hær, marine, luftforsvar og Sonstige (annet personell). I tillegg er det også tall på gruppen av krigsfangere.  Arbeidet med rapporten ble støttet av krigsprosjektene ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi og Narviksentret.


 

"Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år"Tom Kristiansen bidrar med artikkelen "Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år" i boka Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år (Sjøkrigsskolen 1817-2017) utgitt av forlaget Bodoni. 


   Forholdene i Norge og fangeleirene Berg og BredtveitMarianne Neerland Soleim har skrevet om forholdene i Norge og fangeleirene Berg og Bredtveit i det tredje bindet av The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, vol. III Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany, utgitt av Indiana University Press.

 

Kronikk: Den 12. mann – fra flukt til jakt


Fredrik Fagertun skriver om Harald Zwarts film Den 12. mann i Nordnorsk debatt, den 28. februar 2018.


 

Den sovjetiske nordflåtens operasjonsplaner (1939–1940)Vi er vant til å se Kolahalvøya med baseanleggene ved Kolafjorden, og havområdene utenfor, som et tyngdepunkt i Russlands forsvarsstruktur. Slik har det ikke alltid vært: Helt til de siste årene før andre verdenskrig var Russlands europeiske nordområder perifere i russiske forestillinger om den kommende krigen.


 

Krigsforskning ved UiT gjennom 50 år

Bilde mangler


I et innlegg i Nordnorsk debatt 19. mai stiller Olav Sigurd Alstad noen konkrete spørsmål om hva som før 2016 har vært historikerne ved UiTs bidrag til forskning på okkupasjonshistorien i nord. Fredrik Fagertun har svart slik på disse spørsmålene i Nordnorsk debatt 26. mai 2020.
Ansvarlig for siden: Fagertun, Fredrik
Sist oppdatert: 29.12.2020 03:07