Den andre verdenskrigen i nord

Bokprosjektet

Prosjektet "Den andre verdenskrig i nord" har som mål å utgi et trebindsverk om krigen. Bokverket skal være forskningsbasert og rettet mot et bredt publikum. Over 30 etablerte forskere vil bidra i prosjektet hvor hovedfokus skal være krigsaktivitetene i nord og hvordan krigen ble opplevd i den nordlige delen av Norge.

Bind I "Overfall og okkupasjon"
vil dekke perioden fra den finske vinterkrigen til september 1944 og omfatte temaer som Nord-Norges militære situasjon og strategisk betydning, felttoget i Nord-Norge, den tyske utbygginga av militær og sivil infrastruktur, krigsfangeleirene i Nord-Norge, det norske naziregimet  og motstandsorganisasjonene i nord. Hovedansvarlig for bind 1 er Fredrik Fagertun.
Bind II "Hverdag, samfunn og arbeidsliv 1940-1945"
vil ta opp de hverdagslige opplevelsene av krigen i nord og hvordan folk levde under krigen: forsyningssituasjonen og rasjoneringa, kontakten med okkupantene, kulturlivet, forholdet mellom okkupasjonsmakta og nazi-myndighetene og den samiske og kvenske befolkninga, helsevesenet,  de frivillige organisasjonene, utviklingen av fiskeriene og fiskeriforedlinga. Hovedansvarlig for bind II er Bjørg Evjen.
 
Bind III "Evakuering og frigjøring"
vil dekke perioden fra sommeren 1944. Hovedfokus vil være frigjøringa av Finnmark, den tyske tilbaketrekkingen, tvangsevakueringen, de materielle ødeleggelsene og nedbrenninga av Nord-Troms og Finnmark men også overgangen fra krig til fred med gjenreisinga av Finnmark og den nye internasjonale situasjonen som viste seg å bli innledningen til "den kalde krigen"Hovedansvarlig for bind III er Stian Bones. 

                                                                       Bilderedaktør for prosjektet er Rune Rautio.
Ansvarlig for siden: Fagertun, Fredrik
Sist oppdatert: 29.12.2020 03:07