Læringsvideoer

Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving.

Trykk på ønsket bilde så sendes du til den aktuelle videoen.
Flere læringsvideoer kommer senere!