Akademisk Skrivesenter ved HSL

Læringsvideoer

Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving.

Trykk på ønsket bilde så sendes du til den aktuelle videoen.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 17.12.2020 14:09