Om oss

Akademisk Skrivesenter HSL - skoleåret 2018-2019:

Cathinka Dahl-Hambro

Cathinka Dahl-Hambro har doktorgrad i irsk filologi/middelalderstudier og er senterets faglige leder. Hun jobber hovedsakelig med Ph.D-kandidater og vitenskapelig ansatte som skriver på engelsk.

Kontor: SVHUM A 1022

Torhild Skillingstad

Torhild Skillingstad fullførte sin mastergrad i Peace and Conflict Transformation ved UiT våren 2016.  Torhild jobber med studenter på master- og bachelornivå på både norsk og engelsk.

Torhild er tilgjengelig for drop-in på UB tirsdager 10-14.

Kontor: SVHUM A1027

 

 

Cornelia Kjærnes fullførte en dobbel bachelor i engelsk og filosofi ved Pacific Lutheran University høsten 2016. Holder på med sin mastergrad i filosofi på UiT. Hjelper studenter på bachelornivå på både norsk og engelsk

  

Eirin Stenberg studerer til å bli lektor på 5.-10. trinn og skal i vår skrive sin masteroppgave i matematikkdidaktikk. Hun har også undervisningskompetanse i naturfag og mat og helse, samt 120 studiepoeng fra bachelor i biomedisin. Eirin veileder studenter på bachelornivå som skriver oppgaver på norsk.

 

Magnhild Haugen er utdannet lektor 8-13 med engelsk som hovedfag. Har også studert emner innenfor sosiologi og statsvitenskap. Jobber med studenter på bachelor-nivå på norsk og engelsk.


Janine Tessem Strøm

Janine Tessem Strøm fokuserer sitt arbeid på institutt for språk og kultur (ISK), både på master- og bachelornivå. Har bachelorgrad i pedagogikk med fordypning i midtøstenstudier fra UiO. Mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Essayskriving fra Fagforfatterstudiet ved OsloMet.

 

Kontor: SVHUM A 1026Ansvarlig for siden: Torhild Skillingstad
Sist oppdatert: 20.09.2018 12:13

 

Bakgrunn

Skrivesenteret ble startet høsten 2014, først for studenter på høyere nivå som skriver på engelsk, og ble utvidet med et pilotprosjekt i 2015 for å hjelpe studenter på lavere nivå, på norsk. Siden starten har skrivesenteret tilbudt en rekke kurs, i tillegg til å tilby studenter individuell veiledning.

Akademisk Skrivesenter ved HSL - Rapport 2014-2017


skrivesenter@hsl.uit.no

Følg oss på Facebook

Skip to main content