Skrivesenteret UiT

Skrivetips

Her finner du noen ressurser utvikla av Skrivesenteret UiT.

  

Ressursark
         
   
   
   
 
 

Eksempeltekster Studentoppgaver UiT:

      

    

Alle oppgaver har blitt anbefalt til oss og er innhentet som gode eksempeloppgaver fra fagmiljøet ved UiT. Oppgavene er ment som inspirasjon for at du skal kunne se hvordan det er mulig å løse en oppgave innen ditt fagfelt. MERK, dette er bare eksempler og ikke slik du "må" gjøre det. 

For masteroppgaver avlagt ved UiT besøk www.munin.uit.no


Podkast om akademisk skriving

 

  


 


Aktuelle ressurser

UiT - Forsidemal

UiT - Oppgaveformatering

UiT - Office 365

iKomp (UiT)
Søk og Skriv (UiB, HVL og UiO)
Bioskriv (UiB)
Kildekompasset  (UiA, USN og UiS)
VIKO - skrivehjelpen (NTNU)

Moava (norsk som andrespråk)

PhD on Track (UiB, NHH, HVL, UiO, NTNU og UiT)
High North Academy (UiT, For phd-stipendiater) 

Note! For writing resources in English visit the page Writing Resources.


Referanstiler og kildehåndtering

APA 7th 
Norsk standard for APA
Harvard
Chicago 17 fotnoter 
Chicago 17 forfatter-år
MLA
Vancouver
IEEE
Jus-fotnotestil (UiT)

Kurs i EndNote (UB UiT)
Zotero
Mendeley

OWL at Purdue (English only)

 Ansvarlig for siden: Kavli, Solveig
Sist oppdatert: 03.05.2023 15:44