Whaletrack

Hvalens vandring

Knølhval finnes i alle verdenshav og gjør de lengste vandringene av alle pattedyr i verden. Avstandene kan være hele 8000 km eller mer! Vandringene er oftest mellom spiseområder i mer arktiske strøk og parrings- og fødeområder i tropene. I Nord-Atlanteren spiser knølhvalene ofte i arkiske strøk om sommeren og høsten, og man finner dem i områder helt nord for Svalbard. På senvinteren drar hvalene til Karibien eller Vest-Afrika for å parre seg eller føde unger. På veien sørover har knølhvalene i de siste årene gjort et 2-3 måneders stopp i fjordene utenfor Troms for å spise på overvintrende sild. Da gjør de seg enda fetere og mer forberedt på den lange vandringen sørover.
Ansvarlig for siden: Rikardsen, Audun
Sist oppdatert: 04.03.2024 09:31