Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Referansegruppe

Fra venstre: Hans Ketil Normann, Grete Tørres, Karin Mikkelsen, Elisabeth Sausjord, 
Torunn Hamran, Hanne Haavind, Jill-Marit Moholt, Nils Henriksen, Mette Sagbakken.

Inga Karlsen,
tidligere leder Sametingets 

eldreråd

Sametingets eldreråd v/Inga Karlsen, Tysfjord   
Vararepresentant Berit Ellen Nikkinen Varsi  

Tromsø eldreråd v/Johannes Hansen         

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Finnmark v/leder og demenskontakt Målfrid Ovanger            

USHT, Finnmark v/prosjektleder Karin Mikkelsen   

USHT, Troms v/fagleder UHT Elisabeth Sausjord     

Tromsø kommune v/demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen     

Nesseby kommune v virksomhetsleder v/avdelingsleder i hjemmetjenesten Anne Brit Aslaksen

Distriktspsykiatrisk senter Øst-Finnmark v/seniorrådgiver Grete Tørres                                          

NAKMI v/førsteamanuensis Mette Sagbakken                                     

Kvinnforsk, UiT v/professor Hanne Haavind       

Studieretning Master i eldreomsorg, IHO, UiT v/lektor Anne Margrethe Støback

Senter for omsorgsforskning, nord v/daglig leder Anne Serine Fottland

  

Fra venstre: Torunn Hamran, Hanne Haavind, 
Nils Henriksen, Mette Sagbakken og 

Hilde Fryberg Eilertsen
  Fra venstre: Hanne Haavind, Jill-Marit Moholt, 
  Nils Henriksen, Mette Sagbakken, 
  Hilde Fryberg Eilertsen
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 10.10.2023 12:36