Internasjonale studie- og nettverkssentre

Oversikt over UiTs studie- og nettverkssentre

OFNEC - Caen | DNSZ - Kiel | FraNo-forsk - Paris
NSC - York | DNIR - Roma | NNEO - Brussels | Peder Sather - Berkley | UArctic

OFNEC - Fransk-norsk studiesenter i Caen

OFNEC er eit fransk-norsk samarbeidstiltak oppretta i 1983 mellom universiteta i Bergen, Trondheim, Oslo og Universitetet i Caen.

DNSZ - Tysk-norsk studiesenter i Kiel (Auf Deutsch)

DNSZ har to målsettingar: å tilby tyskkurs for norske studenter og tilsette, og å stimulera til forskingsmobilitet mellom Tyskland og Norge

Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora

Senteret fremmer forskingssamarbeid mellom Norge og Frankrike innan samfunnsvitskap og humaniora. Spesiell vekt er på forskarutdanning ved dei norske medlemsinstitusjonane. Senteret støtter også kortare forskingsopphald for norske forskarrekruttar i Frankrike.

NSC - Norsk studiesenter i York

NSC ved University of York er et fast studiesenter som i hovudsak er tilpassa studenter fra norske universitet og høgskoler. Senteret har også etter- og vidareutdanningskurs for lærarar og grupper fra offentleg og privat sektor.

Lenke til NSC

NorthNorway European Office (NNEO), Brussels

- arbeider for å fremme og forsterke viktiger interesser for de nordlige deler av Norge. Hovedeiere er de tre nordligste fylkeskommunene. Både UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet er partnere i dette kontoret.

Peder Sather Center for Advanced Study - Berkeley

- har som målsetting å være en inkubator for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom UC Berkeley og akademia i Norge, inkludert UiT – Norges Arktiske Universitet. Senteret skal serve vitenskapelig ansatte, post. Doc, og PhD,- og masterstudenter, som er involvert i forskning og undervisning innenfor et vidt spenn av fagområder.

DNIR - Det norske institutt i Roma

- er eit senter for forsking, undervisning og formidling innan arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområda. Studier av antikken og betydninga for vestleg kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold heilt frem til i dag, samlar forskarar og studenter fra ulike fag.

UArctic - The University of the Arctic

Through cooperation in education, research and outreach UArctic enhance human capacity in the North, promote viable communities and sustainable economies, and forge global partnerships.
Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 17.03.2022 08:41