Internasjonale studie- og nettverkssentre

OFNEC - Fransk-norsk studiesenter i Caen

 

OFNEC er et fransk-norsk samarbeidstiltak opprettet i 1983 mellom universitetene i Bergen, Trondheim, Oslo og Universitetet i Caen. UiT Norges arktiske universitet deltar også.

Lenke til OFNEC

Hovedformål for senteret er å ta i mot norske studenter i Caen.

Studieoppholdene kan vare opptil ett år (élèves-professeurs) eller fem uker til et halvt semester for lavere stduenivå - avhenging av hvilke grupper en deltar i. OFNEC arrangerer også, ved behov og avtale, kurs i etter- og videreutdanning.

OFNEC er lokalisert til det internasjonale senteret på hovedcampus - le Carré international de l'Université de Caen Normandie, Maison des langues et de l'International (MLI).

 

L’université de Caen Normandie (Unicaen) et ett av de 10 eldste universitetene i Europa og har i dag 26.000 studenter i på flere studiesteder både i Caen og i regionen.

I rankingen for studiemiljø er Unicaen på syvendeplass i Frankrike.

Caen ligger i Normandie nord i Frankrike; et område der norske og danske vikinger bosatte seg i det niende århundre.

Universitetet har tradisjon for flerfaglighet i studieprogrammene; faglig hovedvekt er ellers på følgende:

  • Naturvitenskap, teknologi og helse
  • Humanistiske fag og samfunnsvitenskap
  • Juss, økonomi og forvalting
  • Kunstfag og språk

Universitetet har syv ph.d.-skoler.


Kontakt for senteret:
   Amilcare Cassanello, HSL-fak
   Morten Simonsen-Sagerup, HSL-fak

 Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 17.03.2022 08:41