Internasjonalt seminar

Om Internasjonalt seminar

Internasjonalt Seminar har et styre som velges av årsmøtet.

Styret velges på årsmøtet sist i vårsemesteret. Per 15.05.2020 er følgende i styret:

  • Andrea Wiik, koordinator
  • Siri Asphaug Holmøy, FN-sambandet
  • Gro Davidsen, Redd barna
  • Håkon Fottland, UiT Norges Arktiske Universitet

Koordinator for Internasjonalt seminar 2020 er Andrea Wiik, epost intsem@fn.no.

Møtereferat

(Illustrasjoner er hentet fra Internasjonalt seminar på facebook.)Abonnér på invitasjoner til Internasjonalt seminar!

 

Kontakt
Epost: intsem@fn.no

Postadresse
FN-sambandet Nord
Postboks 64, 9251 Tromsø

Internett
uit.no/intsem

Andre nettkanaler
FacebookAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 15.11.2022 09:38