Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Åse Hiorth Lerviks pris

Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv oppnådd ved UiT Norges arktiske universitet i 2020. Legg merke til at det er fjorårets kandidater som kan nomineres. Prisen er på kr. 25.000,- og skal bidra til kandidatens videre faglige utvikling. 

Forslag til kandidater fremmes og grunngis av veileder, eventuelt annen fagperson. Lenke til oppgavene og et sammendrag på inntil 2 sider må legges ved forslaget.  

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har siden 1996 delt ut Åse Hiorth Lerviks Pris til minne om Åse Hiorth Lervik som var den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norske akademia. 

Nominasjonsfrist er 1. juni 2021. Søknaden sendes til skk@skk.uit.no

 Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke. 

Se tidligere vinnere av Åse Hiorth Lerviks priser (PDF).

Se oversikt over øvrige UiT-priser her

Åse Hiorth Lervik
Åse Hiorth Lervik. Foto: Einar Bangsund

The Centre for Women’s and Gender Research announces the Åse Hiorth Lervik awards for the best master thesis with a gender-related theme, and the best master thesis with a gender theoretical perspective achieved at UiT The Arctic University of Norway in the year 2020. The awards include a sum of 25.000,- and is intended to contribute to furthering the awarded candidate`s professional development. 

Nominations should be academically founded and promoted by the candidates’ supervisor or another professional. The link to the thesis and a summary of up to two pages must follow the proposal. 

The Centre for Women’s and Gender Research has awarded the Åse Hiorth Lerviks pris since 1996, in memory of Åse Hiorth Lervik, who was the first female professor hired by UiT, and who played a central part in promoting Women’s Research in Norwegian academics. 

The nomination deadline is the 1st of June 2021. The application can be sent to skk@skk.uit.no

At UiT we acknowledge that a good study and work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background.  

 
Ansvarlig for siden: Svetlana Petricheva Johansen
Sist oppdatert: 02.07.2021 12:47