Nominasjon til UiTs priser

Praktisk informasjon om UiTs priser:

Innsending av nominasjoner

Fristen for å nominere kandidater til UiTs priser er 3. april 2017. Nominasjon og dokumentasjon som kommer inn etter denne fristen tas ikke med i vurderingen.

Nominasjoner kan sendes inn på følgende måter:

1)      E-post: marit.dahle@uit.no

2)      Intern post: AFU, Adm

3)      Brevpost: AFU, Administrasjonsbygget, UiT Norges arktiske universitet, pb. 6050 Langnes, 9037 Tromsø

4)      ePhorte: 2017/1449

Krav til nominasjoner

Punkt 2 i statuttene omhandler krav til nominasjonen, hvordan nominasjonen skal utformes, format på nominasjon og vedlegg. Det finnes et eget skjema for nominasjon til UiTs priser.

Saksbehandling

Etter at fristen er gått ut, sendes nominasjonene over til en innstillingskomite (se under). Komiteen vurderer nominasjonene og lager deretter en innstilling til universitetsstyret.

Offentliggjøring

Nominasjonene offentliggjøres umiddelbart etter fristen er gått ut, på UiTs nettsider. Prisvinnerne offentliggjøres først ved tildeling, på Rektors sommerfest 14. juni 2017.

Innstillingskomiteen

Det er satt ned en egen komite som på bakgrunn av innkomne forslag skal utarbeide en innstilling til universitetsstyret. For perioden 2016-2018 består komiteen av følgende medlemmer:

  • Leder: prorektor Wenche Jakobsen (fast) og prorektor Kenneth Ruud (vara)
  • Ansattemedlem: Faste medlemmer: dekan Morten Hald, NT-fak. og dekan Trude Haugli, Jurfak. Varamedlemmer: dekan Sonni Olsen, HSL-fak og prodekan Fred Godtliebsen, NT-fak.
  • Eksternt medlem: Regiondirektør Christian Chramer, NHO Troms, med regionssjef Nord-Norge Geir Seljeseth, Norsk olje & gass, som vara.
  • Studentmedlemmer 2017: Kenneth Johannessen og Jon Inge Fæster. Varamedlemmer: Ole

    Martin Nilsen og Marte Seland.

     Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist oppdatert: 03.03.2017 10:14