Nominasjon til UiT sine prisar

Praktisk informasjon:

Innsending av nominasjonar

Fristen for å nominera kandidatar til UiT sine prisar er måndag 16. mars 2020. Nominasjon og dokumentasjon som kjem inn etter denne fristen vil ikkje bli tatt med i vurderinga.

Nominasjonar kan sendast inn på ein av desse måtane:

1)      Ekstrn post: SEFU, Administrasjonsbygget, UiT, postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø.

2)      Internpost: SEFU, Administrasjonsbygget v. Olaug Husabø

3)      E-post: prisnominasjon@uit.no 

4)      ePhorte: 2020/82

Krav til nominasjonar

Punkt 2 i statuttane gjeld krav til nominasjonen, korleis han skal formast ut, format og vedlegg. Skjema for nominasjon ligg med lenke i høgremargen her

Saksbehandling

Etter at fristen er gått ut, vert nominasjonane vurderte av priskomiteen. Komiteen vurderer nominasjonane og gir innstilling til universitetsstyret.

  
Ansvarlig for siden: Olaug Husabø
Sist oppdatert: 25.02.2020 15:16