Nominasjon til UiT sine prisar

Praktisk informasjon om UiT sine prisar:

Innsending av nominasjonar

Fristen for å nominere kandidatar til UiT sine prisar er måndag 17. juni 2019 (endra til 1. juli). Nominasjon og dokumentasjon som kjem inn etter denne fristen vil ikkje bli tatt med i vurderinga.

Nominasjonar kan sendast inn på ein av desse måtane:

1)      E-post: olaug.husabo@uit.no

2)      Intern post: FUF, Administrsjonsbygget v. Olaug Husabø

3)      Brevpost: FUF, Administrasjonsbygget, UiT, postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

4)      ePhorte: 2019/1994

Krav til nominasjonar

Punkt 2 i statuttane gjeld krav til nominasjonen, korleis han skal formast ut, format og vedlegg. Det finst eit eige skjema for nominasjon.

Saksbehandling

Etter at fristen er gått ut, vert nominasjonane vurderte av ein innstillingskomite. Komiteen vurderer nominasjonane og gir innstilling til universitetsstyret.

 

 

  •