ARK Helsefak - lytte, lære og forbedre!

For ledere og verneombud

Ved å delta og få bred oppslutning i besvarelsen av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen har ledere en genuin mulighet til å utvikle arbeidsmiljøet systematisk med medarbeiderinvolvering.

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen er et verktøy laget av og for universitets- og høyskolesektoren, og skal gjentas hvert 2. eller 3. år slik at man får kontinuitet i arbeidsmiljøarbeidet.

Aktiviteter ARK- UIT
Fasene i ARK

Dette blir din jobb som leder/verneombud

1. Fylle ut faktaARK I

Alle ledere skal nå ha fått tilsendt skjema ARK I på mail. Fristen for å fylle ut denne sammen med eget verneombud er 26. september.

2. Sende ut mail til dine medarbeidere

Enhetsleder skal selv sende ut mail til sine ansatte 12. september med informasjon om spørreundersøkelsen. Spørreskjemaet til de ansatte har fått navnet KIWEST og svarfristen er 6.oktober. Prosessdriverne bistår med innhold av mailen.

3. Motivere og informere

Jo større oppslutning, jo bedre resultat! Snakk gjerne med dine medarbeidere om verdien av ARK og oppmuntre dem til å delta.

4. Planlegge og gjennomføre tilbakemeldingsmøter

Du vil få hjelp av prosessdriverne på Helsefak til å planlegge og gjennomføre møte med dine medarbeidere. Resultatene foreligger rundt 20.oktober og møtene skal avholdes innen 15.desember.

5. Implementere tiltak i handlingsplaner/årsplaner for 2015

Troverdigheten og effekten av ARK avhenger av at tiltakene blir implementert og fulgt opp på en strukturert måte. Fastsetting av tiltak i handlingsplan på nivå 3 og 4 innen 15.12.14, nivå 2 innen 30.01.15 og nivå 1 innen 16.02.2015.

6. Fylle ut faktaARK II

Skjemaet faktaARK II fylles ut av enhetsleder og verneombud innen 27.02.2015.

Det er hjelp å få!

Prosessdriverne Gunhild Guttvik og Ann- Sofie Rydningen skal bistå ledere og verneombud gjennom hele prosessen. De kan bistå i planleggingen av tilbakemeldingsmøtene, og være med i tilbakemeldingsmøtene.

Ta kontakt med prosessdriverne når som helst!

 

 

 

 

 


Kontaktpersoner

Prosessdrivere:

Navn

NN

Navn

NN

 

Oversikt over verneombudene

 

 Ansvarlig for siden: Guttvik, Gunhild Årnes
Sist oppdatert: 15.12.2021 16:47