ARK Helsefak - lytte, lære og forbedre!

For ansatte

2. oktober vil du få en e-post med lenke til et spørreskjema (KIWEST) om hvordan du opplever arbeidsmiljøet ditt. Bruk denne muligheten til å si ifra om hvordan du har det!

www.colourbox.com

Hvorfor delta i undersøkelsen?

  1. Bidra til at vi kan forbedre arbeidsmiljøet
  2. Gi ledere og kolleger konstruktiv tilbakemelding
  3. Svarene kan styrke pågående prosesser 

Hvor lang tid tar det?

Du må beregne 20 minutter på å svare. Du kan enten svare på hele undersøkelsen med en gang eller dele opp besvarelsen i flere omganger.

Hva er svarfristen?

Spørreskjemaet sendes ut  2. oktober og stenges 23.oktober 2017.

Ivaretakelse av anonymitet

Det tas ikke ut rapporter med koblingen mot bakgrunnsdata (sosio-demografiske data) på lavere nivå enn fakultetsnivået. Da blir antallet ansatte så stort at anonymitet er godt ivaretatt.

Hva brukes dataene til og hvor lenge blir de lagret?

Data lagres ved NTNU og gjøres tilgjengelig for forskning, men det stilles vanlige krav til ivaretakelse av personvernhensyn i eventuelle forskningsprosjekter. Dataene lagres på ubestemt tid. Det er nyttig både mtp forskningsprosjekter, nye gjennomføringer av ARK hos oss og på sikt for å kunne vurdere arbeidsmiljø på tvers i sektoren.

Når foreligger resultatene?

Resultatene foreligger rundt 20. november. Rapportene genereres hos ARK sentralt og de presenteres for alle ansatte på oppfølgingsmøtene (innen utgangen av februar 2018).

Definisjonene som brukes i undersøkelsen

  • min nærmeste leder = se oversikt nede
  • ledelsen ved min enhet = Instituttleder v/ institutt og Seksjonsleder v/ seksjonene
  • overliggende enhet = Fakultetsdirektør /Dekan?

 

Hvem er min nærmeste leder?

Institutt for medisinsk biologi  
Institutt for samfunnsmedisin  
Institutt for klinisk medisin  
Institutt for farmasi  
Institutt for klinisk odontologi  
Institutt for psykologi  
Institutt for helse- og omsorgsfag  
RKBU Nord  
Personal- og økonomitjenester  
Seksjon for forskningstjenester  
Seksjon for formidlingstjenester  
Seksjon for utdanningstjenester  
Regional etisk komité  

 

Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmålAnsvarlig for siden: Guttvik, Gunhild Årnes
Sist oppdatert: 15.12.2021 16:47