Prediction of VTE in arterial cardiovascular diseases

Prediksjon av VTE i arterielle kardiovaskulære sykdommer

Vår forskning har vist at det er en sammenheng mellom arteriell og venøs blodpropp. Det neste steget er å identifisere risikofaktorer og triggere for venøs blodpropp i disse pasientgruppene, samt å lage en prediksjonsmodell som kan brukes til å beregne risiko for blodpropp.

Vår forskning har vist at det er en sammenheng mellom arteriell og venøs blodpropp. Risikoen for venøs blodpropp er vesentlig økt de første seks månedene etter hjerteinfarkt eller hjerneslag, og om lag 15% av alle blodpropper kan tilskrives infarkt eller slag.

Vårt måler å lage en prediksjonsmodell som kan dele pasienter inn i ulike risikogrupper basert på om de har høy eller lav risiko for å utvikle blodpropp, slik at man lettere kan avgjøre hvem som bør få blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjon) som forebyggende behandling for sykdommen. Dette er viktig fordi bruk av antikoagulasjon er forbundet økt risiko for blødninger, og dermed kun bør gis til pasienter med høy risiko for blodpropp.
Ansvarlig for siden: Sigrid Brækkan
Sist oppdatert: 07.12.2020 13:52